Sökning: "car door"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden car door.

 1. 1. Produktutveckling av vädringskrok

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Andreas Hedlund; Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; konstruktion; hållfasthet; marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller en produktutvecklingsprocess av en justerbar friskluftskrok. En friskluftskrok har i uppgift att fästas i bagageluckans låsanordning på en personbil för att möjliggöra för vädring, då kroken håller luckan på glänt. LÄS MER

 2. 2. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 3. 3. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER

 4. 4. Looking for Opportunities for Sustainable 'Smart' Mobility: The Case of Self Driving Cars vs. 'Ride Sharing'

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Bökmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is aiming for a sustainable development through achieving the Sustainable Development Goals by 2030. To do so, new mobility habits among Sweden’s inhabitants must be realized; public transport and car sharing have to be prioritised over private car ownership in which people travel alone. LÄS MER

 5. 5. Bike-and-ride in a suburban environment : An analysis of methods to increase bike-and-ride in Knivsta

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Helga Magnadóttir; [2019]
  Nyckelord :Bike-and-ride; sustainability; Knivsta; bicycle path; bicycle parking;

  Sammanfattning : When striving to develop towards sustainability, reducing private car use is a crucial factor. The most convenient alternative is to replace the private car with public transport. LÄS MER