Sökning: "car parts"

Visar resultat 11 - 15 av 117 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 11. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Nyckelord :kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Sammanfattning : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. LÄS MER

 2. 12. Prioritering av gatuutrymmet från planering till implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Petter Streijffert; [2020]
  Nyckelord :transport corridor; planning; street space; space allocation; transport modes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika trafikslagen prioriteras i gatuutrymmet i form av en kritisk granskning av Spårvägsprojektet i Lund. Arbetet ämnar utreda bland annat utrymmesbehovet för motorfordon, cyklister och fotgängare. LÄS MER

 3. 13. Att knyta samman staden kring barriärer : stadsutveckling i Södra Kirseberg/Östervärn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Magnus Lindskog; [2020]
  Nyckelord :Barriers; Barrier effects; Conception of space; Urban transformation; Södra Kirseberg Östervärn; Social Sciences;

  Sammanfattning : The planning of new districts in Malmö comes with certain challenges. Possible areas for new housing developments are limited, which forces Malmö municipality to transform areas like Södra Kirseberg/Östervärn. This area is dominated by large barriers, such as heavy car and train traffic, but also remains from previous industries. LÄS MER

 4. 14. Virtual testing of self-piercing rivet connections

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Daniel Andersson; Fredrik Saliba; [2020]
  Nyckelord :FEM; SPR; self-piercing rivets; self piercing rivets; LS-dyna; Explicit FEM; lap-shear; cross-tension; KS2; r-adaptivity; 2D axisymmetric; axisymmetric;

  Sammanfattning : The automotive industry is currently trying to replace the conventional steels to lightweight materials such as aluminum or carbon fiber to meet all stricter emission targets. When using such materials, traditional joining methods, such as spot welds, could be difficult to use. Therefore, more focus has been put on self-piercing rivets (SPR). LÄS MER

 5. 15. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER