Sökning: "car parts"

Visar resultat 16 - 20 av 117 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 16. Transfer Learning in Autonomous Vehicles using Convolutional Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Transfer Learning; Machine Learning; Autonomous Vehicles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the potential benefits of using transfer learning when training convolu- tional neural networks for the task of autonomously driving a car. Three transfer learning networks were trained and compared with a conventionally trained convolutional neural network. LÄS MER

 2. 17. Sheet Metal Forming Simulations with Elastic Dies: Emphasis on Computational Cost

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Sara Allesson; [2019]
  Nyckelord :Elastic Sheet Metal Forming Simulation; Computational Cost; Decomposition; LS-DYNA; Elastisk plåtformningssimulering; beräkningskostnad; dekomposition; LS-DYNA;

  Sammanfattning : The car industry produces many of their car parts by using sheet metal forming, where one of the most time-consuming phases is the development and manufacturing of new forming tools. As of today, when a new tool is to be evaluated in terms of usability, a forming simulation is conducted to predict possible failures before manufacturing. LÄS MER

 3. 18. Volvo Cars Torslanda, Produktionsutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mustafa Hashim; Wan Essa; [2019]
  Nyckelord :Produktionslayout; Värderingsschema; Produktflöde; Pughs-matris;

  Sammanfattning : I dagsläget producerar Pressverket, Volvo Cars Torslanda chassidelar i plåt till flertal olika bilmodeller i en produktionslinje med benämningen linje 54. Volvo Cars är ett säkert och framtidstänkande företag som arbetar ständigt för att upptäcka och eliminera problem i ett tidigt skede. LÄS MER

 4. 19. Ett huvudcykelstråk i Malmö - Cykelns roll i planeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Kristofer Håkansson; Jonas Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :bicycle; bicycle policy; bicycle network; bicycle highway; transport planning; bicycle infrastructure; cykel; cykelplanering; huvudcykelstråk; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges transportpolitiska mål belyser vikten av hållbara resor. En nationell cykelstrategi är framtagen som en del i att uppnå det övergripande målet. Cykelplanering måste ske på ett tidigt stadium och vara med under hela planprocessen och bilen måste komma i andra hand i stadsplaneringen. LÄS MER

 5. 20. Busskörfält - Potential för regional busstrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Fransén; [2019]
  Nyckelord :busskörfält; regional busstrafik; framkomlighet; nytta; körtid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att uppnå flera internationella, nationella och regionala mål avseende miljö och trafik krävs ett ökat resande inom kollektivtrafiken. För att uppnå detta måste kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt val jämfört med bilresor. Ett sätta att uppnå detta är att reservera körfält enbart för busstrafik. LÄS MER