Sökning: "car parts"

Visar resultat 21 - 25 av 117 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 21. Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems : A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :András Borhidai; [2019]
  Nyckelord :urban gondola lift; cable car; life cycle cost calculation; spare part; wear part; reserve part;

  Sammanfattning : Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. LÄS MER

 2. 22. Empowerment - ett begrepp för alla? En studie om olika yrkesgrupper på Bilföretaget AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Jarrolf Prager; Alice Westman; [2019]
  Nyckelord :psykologisk empowerment; sociostrukturell empowerment; arbetare; tjänstemän; yrkesgrupper; psychological empowerment; social-structural empowerment; blue-collar workers; white-collar workers; occupational groups; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om det finns en skillnad inom psykologisk empowerment mellan olika yrkesgrupper på ett internationellt bilföretag, som i denna studie refererades till som Bilföretaget AB. Studien utredde hur de potentiella skillnaderna såg ut och kunde förstås. LÄS MER

 3. 23. En rumslig studie gällande barns rörelse i Stockholms stad : påverkan av socioekonomiska faktorer på val av transportsätt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Robert Salmijärvi; [2019]
  Nyckelord :physical activity; active transportation; active modes of transport; GIS; network analysis; cost equation; friction equation; logistic regression; Stockholm; fysisk aktivitet; aktiva transportsätt; GIS; nätverksanalys; kostnadsekvation; friktions ekvation; logistisk regression; Stockholm;

  Sammanfattning : Den allmänna fysiska aktiviteten har stadigt minskat i stora delar av världen. Aktiva skoltransporter, till vilka gång och cykel räknas, visar på en liknande trend. Samtidigt kan fysisk aktivitet bland annat motverka olika former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma och övervikt. LÄS MER

 4. 24. Dimensionering av okänd olyckslast med avseende på sammanhållning och duktilitet av prefabricerade betongelement : Praktisk jämförelse mellan EKS 10 och EKS 11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Nicklas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Accidental load; Progressive collapse; Ties; Olyckslast; Fortskridande ras; Dragband;

  Sammanfattning : För att motverka ett fortskridande ras vid olika typer av olyckor, såsom påkörning av en pelare eller en invändig explosion, ska en byggnad ha en viss form utav robusthet. Tidigare när byggnader dimensionerades med tumregler uppnåddes en form utav robusthet per automatik. LÄS MER

 5. 25. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER