Sökning: "carbon dioxide budget"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden carbon dioxide budget.

 1. 1. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 2. 2. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER

 4. 4. Variability of summer CH4 and CO2 flux rates in and between three large Swedish lakes : A spatio-temporal field study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Isak Nilsson; Filip Seifarth; [2020]
  Nyckelord :Large lakes; Freshwater; Flux chambers; Emissions; Ebullition; Diffusion; Carbon cycle; Carbon budget; Methane budget; Greenhouse gases; GHGs; Methane; CH4; Carbon dioxide; CO2; Variability; Spatial; Temporal; Stora sjöar; sötvatten; flödeskammare; utsläpp; bubblor; diffusion; kolcykel; kolbudget; metanbudget; växthusgaser; metan; CH4; koldioxid; CO2; variabilitet; rumslig; tidsmässig;

  Sammanfattning : Understanding of natural greenhouse gas (GHG) cycles is crucial for making GHG budgets, which work as basis in climate change and global warming policy programs. Lakes as a source for GHG activity have only recently been included in global GHG budgets, and most studies of lake GHG flux rates are conducted on lakes <10 km2, which only comprise roughly half of the global lake area—making data of large lake flux rates scarce. LÄS MER

 5. 5. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Sammanfattning : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. LÄS MER