Sökning: "carbon dioxide"

Visar resultat 16 - 20 av 1005 uppsatser innehållade orden carbon dioxide.

 1. 16. Klimatfrågan ur barns perspektiv : En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder för att minska dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; Oliver Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students;

  Sammanfattning : The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future generations. LÄS MER

 2. 17. Transporter i vardagen : Konflikten mellan miljömedvetenheten och beteenden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Christoffer Engkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport; Miljömedvetenhet; Vardagsliv; Kollektivtrafik; Bil; Cykel;

  Sammanfattning : How environmentally conscious people choose to transport themselves and why they choose the type of transport they do in their everyday life to get to various leisure activities, to pick up and leave the children at preschool and school and to be able to shop for food for the family is complex and depends on several different factors. The car, public transport and the bike are used at different times and for different purposes. LÄS MER

 3. 18. Gröna leverantörsval : Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Friberg; Daniel Komayesh; [2019]
  Nyckelord :logistics; purchasing; supplier selection; supplier evaluation; green supplier selection; green supplier evaluation; logistik; inköp; leverantörsval; leverantörsutvärdering; gröna leverantörsval; gröna leverantörsutvärderingar;

  Sammanfattning : Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval. LÄS MER

 4. 19. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER

 5. 20. Summer CO2 fluxes : A field study from three large lakes in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Martin Beijer; Madeleine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Greenhouse gas fluxes; carbon dioxide; large lakes; emissions; freshwater;

  Sammanfattning : Increasing levels of CO2 in the atmosphere is a contributing cause to climate change. To give a better understanding, natural sources of CO2 is as important as anthropogenic sources, such as burning fossil fuels. LÄS MER