Sökning: "carbon dioxide"

Visar resultat 16 - 20 av 1156 uppsatser innehållade orden carbon dioxide.

 1. 16. Analysis of an Ill-posed Problem of Estimating the Trend Derivative Using Maximum Likelihood Estimation and the Cramér-Rao Lower Bound

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Muhammad Farhan Naeem; [2020]
  Nyckelord :carbon dioxide levels; Keeling Curve; Taylor and Fourier series; Maximum Likelihood Estimation; MLE; Cramér-Rao Lower Bound; CRLB;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere has significantly increased in the last few decades as compared to the last 80,000 years approximately. The increase in carbon dioxide levels are affecting the temperature and therefore need to be understood better. LÄS MER

 2. 17. Corporate governance effekt på lönsamhet och koldioxid : -En kvantitativ undersökning av 202 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Gajeva; Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Corporate governance; profitability; carbon dioxide emissions; CSR; Corporate governance; lönsamhet; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier.   Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 18. Hållbar produktion : En analys av energiförbrukning och avfall för minskad miljöpåverkan inom växellådsmontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :My Malmgren; Nils Lindvall; [2020]
  Nyckelord :sustainable production; energy consumption; waste; ecological sustainability; economic sustainability; hållbar produktion; energiförbrukning; avfall; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Scania är en del av Traton Group och är världsledande inom hållbara transporter. Examensarbetet genomfördes hos transmissionsmontering på Scania i Södertälje där även huvudkontoret för forskning och utveckling ligger beläget. I Södertälje finns produktionsenheter för chassi, motor och transmission. LÄS MER

 4. 19. Rock cavern as thermal energy storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Simon Berglund; [2020]
  Nyckelord :Rock cavern; Waste heat; District heating; Intermittent operation; Sustainability; Heat storage; Carbon dioxide reduction; Bergrum; Spillvärme; Fjärrvärme; Intermittent drift; Hållbarhet; Värmelagring; Koldioxid reducering;

  Sammanfattning : In the fall of 2019, a comprehensive idea study was conducted on heat storage in two rock caverns located at Näsudden in Skelleftehamn and was part of the project course "Energiteknik, huvudkurs" at Luleå University of Technology. This idea study investigated the conditions of using waste heat from Boliden AB:s copper smeltery (Rönnskär) and storing this waste heat in two rock caverns and use them as seasonal thermal storage tanks, with the purpose of using the heat in the nearby district heating network, thus replacing some of the oil burned at Rönnskär. LÄS MER

 5. 20. ICOS Atmospheric Stations: Spatial Characterization of CO2 Footprint Areas and Evaluating the Uncertainties of Modelled CO2 Concentrations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ida Storm; [2020]
  Nyckelord :Geography; GIS; ICOS; Carbon dioxide; Modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyze spatial characteristics of 31 different European atmospheric measurement stations in the ICOS (Integrated Carbon Observation System) station network. The characterization includes quantification of where air arriving at the stations can be expected to have come from, as well as a breakdown of what these areas cover with regards to land cover, point source emissions and population. LÄS MER