Sökning: "carbon fiber"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden carbon fiber.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Study on the impact of CNT or graphene reinforced interlaminar region in composites

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Tobias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Carbon fiber composite; electrical conductivity; electromagnetic interference shielding effectiveness; CNT; Buckypaper;

  Sammanfattning : The interlaminar region is a contributing factor to the limited electrical conductivity of carbon fiber/epoxy composites. Consisting of electrically insulating epoxy matrix between conductive layers of carbon fiber, the interlaminar region prevents electrical interaction between the carbon fiber layers and electrical conduction in the through thickness direction. LÄS MER

 3. 3. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 4. 4. Correlation of microstructural damage to functional properties of irradiated carbon fibre based composites used in neutron chopper discs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Hållfasthetslära

  Författare :Hanna Molin; [2019]
  Nyckelord :radiation; epoxy; carbon fiber; CFRP; ESS; European Spallation Source; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Understanding material behaviour has in the past enabled human development and will continue to characterize the various stages of our future development. The use of neutrons will greatly affect several research areas, such as sustainable energy production and cancer research, due to their interaction with nuclei. LÄS MER

 5. 5. Increased traceability of recycled cardboard and containerboard packaging with the help of blockchain technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Eric Trulsson; Louise Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Blockchain technology; Distributed ledger technology; Sustainability; Supply chain; Recycling; Cardboard and containerboard packaging industry; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Producers in the cardboard and containerboard packaging industry want to, and are sometimes forced to, increase the amount of recycled fibers in packaging, but there is no way to confirm the actual composition of fibers by examining the material optically or chemically. Blockchain technology is often seen as a promising technology for data storage and it is argued that it can help increase transparency through supply chains. LÄS MER