Sökning: "carbon stocks"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden carbon stocks.

 1. 1. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Carb-on or Carb-off? : Carbon-intensive stocks' performance in an age of socially responsible investing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fredrik Westergård; August Wigh; [2020]
  Nyckelord :carbon stocks; carbon-intensive stocks; emission stocks; socially responsible investing; sin investing;

  Sammanfattning : This study investigates the performance of carbon-intensive stocks in the United States and provides evidence of abnormal returns between 2000 and 2019. However, these abnormal returns are isolated to the period 2000 to 2002 which coincides with the Dot-com crash. LÄS MER

 3. 3. A framework to determine the CO2 impact of land use change to support municipal planning : a case study in SE Uppsala

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Daniel Henn; [2020]
  Nyckelord :urban development; climate impact; greenhouse gas; carbon dioxide;

  Sammanfattning : Growing populations and urban sprawl are among the main reasons for land use changes across the world, which often occur hand in hand with deforestation, one of the largest global causes for greenhouse gas emissions and climate change. Many global regions are affected by these dynamics that occur with a rising population, one of them is Uppsala in central Sweden. LÄS MER

 4. 4. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Sammanfattning : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. LÄS MER

 5. 5. Biomass storage in Swedish forests: A case of land use

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem analysis; Forest biomass; Biomass storage; Forest carbon; Carbon storage; Carbon cycling; Land use; Primary forest; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By storing carbon in the biosphere, forests are mitigating climate change. Primary forests have been found to have the potential to store large amounts of carbon, but no studies on carbon storage in Swedish primary forests have been published. LÄS MER