Sökning: "cardboard"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet cardboard.

 1. 1. NUDE (APRÈS LE BAIN): An Inter-Disciplinary Technical Study of an Oil Painting on Cardboard by Pierre Bonnard

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bonnard; paper conservation; spectroscopy; material identification;

  Sammanfattning : Degree Project for Master of Science with a Major in Conservation 2020, 30 HECSecond Cycle[2020:34].... LÄS MER

 2. 2. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 3. 3. Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Lia Karida; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality Collaboration Usability Iterative design process Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. LÄS MER

 4. 4. En Moving Bed Biofilm Reactor som försteg till en Långtidsluftad Aktivslam : Syresättningsförmågan och syrebehovets påverkan på energibehovet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Diana Klarström; [2020]
  Nyckelord :Biologisk rening; MBBR; LAS;

  Sammanfattning : The pulp and paper mill requires a lot of water during the production. Stora Enso Skoghall requires about 33m3 of water for 2204 lb produced carbon or paper. Before the wastewater returns to the recipient, the water must be purified from organic material. LÄS MER

 5. 5. Burning material behaviour in hypoxic environments: An experimental study examining fire dynamics of composite materials in vitiated conditions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Robert Bray; [2020]
  Nyckelord :ORS; Fire engineering; hypoxic; polymers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The progression of fire safety research has contributed to improving the guiding principles of standardised building design. Research making use of pure materials, once common in homes and workplaces, are less relevant as such materials are no longer as prevalent. LÄS MER