Sökning: "cardboard"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet cardboard.

 1. 1. Det konverserande rummet : En kvalitativ studie om scenografi och interaktion i datorspelet Kentucky Route Zero

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Anders Persson; [2019]
  Nyckelord :Interactivity; space; scenography; mise-en-scéne;

  Sammanfattning : As a reaction to developments being made by indie developers in the peripherals of the video game industry, this paper has been authored with intent to contribute to an ongoing discourse on interactive media. This paper details a study of Cardboard Computers project Kentucky Route Zero, and the means by which the player in Kentucky Route Zero has their interactions enabled within the game. LÄS MER

 2. 2. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Sammanfattning : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. LÄS MER

 3. 3. Increased traceability of recycled cardboard and containerboard packaging with the help of blockchain technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Eric Trulsson; Louise Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Blockchain technology; Distributed ledger technology; Sustainability; Supply chain; Recycling; Cardboard and containerboard packaging industry; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Producers in the cardboard and containerboard packaging industry want to, and are sometimes forced to, increase the amount of recycled fibers in packaging, but there is no way to confirm the actual composition of fibers by examining the material optically or chemically. Blockchain technology is often seen as a promising technology for data storage and it is argued that it can help increase transparency through supply chains. LÄS MER

 4. 4. Robotgripdon för kartongsortering

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Aline Maria de Vasconcelos Oliveira; [2019]
  Nyckelord :Griper; manipulator; lyfter; stepper motor; servomotor; gripdon; manipulator; lyftdon; stegmotor; servomotor;

  Sammanfattning : Gripdon är vanliga i många branscher. De kan exempelvis lyfta och transportera föremål såsom lådor och bilar. Gripdon kan hittas i olika storlekar, tillräckligt stora för att transportera en bil eller tillräckligt små för att sortera även piller. Normalt är gripdon anpassade till en specifik uppgift. LÄS MER

 5. 5. Framtidens skoförvaring : En skoförvaring anpassad till alla olika typer av hem

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ina Gryting; [2019]
  Nyckelord :produktutveckling;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av Ina Grytings examensarbete för en högskoleexamen inom innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet är gjort på uppdrag av Orthex group AB med målet att skapa framtidens skoförvaring. LÄS MER