Sökning: "cardiopulmonary resuscitation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden cardiopulmonary resuscitation.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Nyckelord :akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Sammanfattning : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS KOGNITIVA ERFARENHETER I ANSLUTNING TILL HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSSITUATIONER PÅ SJUKHUS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Engdahl Krajnc; Julia Kiander; [2020]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Erfarenheter; sjuksköterska; Personcentrerad vård; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas flera tusen individer av plötsligt hjärtstopp, varav flertalet inträffar på sjukhus där sjuksköterskan är högst delaktig. Hjärtstopp resulterar i cirkulationsstillestånd och därmed behöver hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande om att inte påbörja resucitering. LÄS MER

 3. 3. Hjärt- och lungräddning : Närståendes upplevelser av hjärt- och lungräddning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Henriksson Svensson; Jonathan Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; hjärt- och lungräddning; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15000 drabbas årligen av hjärtstopp i Sverige och detta bevittnas ofta av närstående. Många närstående i Sverige i dag både påbörjar och bevittnar hjärt-och lungräddning. Sjuksköterskans ansvar är att tillgodose även den närståendes behov vid ett hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att närvara vid hjärt- och lungräddning inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Hellberg; Elin Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Emergency care; Experiences; Relative; Akutsjukvård; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom den svenska akutsjukvården påbörjas hjärt- och lungräddning på ungefär 10 000 personer per år, men ändå överlever bara 600. Hjärtat är ett centralt organ gällande upprätthållandet av liv. Vid ett hjärtstopp förlorar kroppen sin funktion att upprätthålla funktioner som är förenliga med liv. LÄS MER

 5. 5. Vetenskapliga rekommendationer för HLR på hund och katt samt rutinerna på några djursjukhus och -kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bäckström; Maja Liliengren; [2020]
  Nyckelord :hjärt- och lungräddning; hund och katt; djuromvårdnad; riktlinjer; HLR;

  Sammanfattning : HLR, som står för hjärt- och lungräddning, är en samling åtgärder med målet att en individ som drabbats av hjärtstillestånd ska återfå normal blodcirkulation och andning. För att öka chansen för överlevnad är det viktigt att utförandet av HLR är av god kvalitet. LÄS MER