Sökning: "cardiopulmonary resuscitation"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden cardiopulmonary resuscitation.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS KOGNITIVA ERFARENHETER I ANSLUTNING TILL HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSSITUATIONER PÅ SJUKHUS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Engdahl Krajnc; Julia Kiander; [2020]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Erfarenheter; sjuksköterska; Personcentrerad vård; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas flera tusen individer av plötsligt hjärtstopp, varav flertalet inträffar på sjukhus där sjuksköterskan är högst delaktig. Hjärtstopp resulterar i cirkulationsstillestånd och därmed behöver hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande om att inte påbörja resucitering. LÄS MER

 2. 2. Hjärt- och lungräddning : Närståendes upplevelser av hjärt- och lungräddning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Henriksson Svensson; Jonathan Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; hjärt- och lungräddning; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15000 drabbas årligen av hjärtstopp i Sverige och detta bevittnas ofta av närstående. Många närstående i Sverige i dag både påbörjar och bevittnar hjärt-och lungräddning. Sjuksköterskans ansvar är att tillgodose även den närståendes behov vid ett hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Linn Martinsson; Jennie Strandberg; [2020]
  Nyckelord :hjärtstopp; hjärt-lungräddning; sjuksköterska; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad.;

  Sammanfattning : År 2017 behandlades 2427 personer med hjärt-lungräddning (HLR) på svenska sjukhus. Det är en liten andel i jämförelse med hur många patienter som vårdades samma år. LÄS MER

 4. 4. Livet efter döden: En litteraturstudie om livskvaliteten efter hjärtstopp.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Jurevik; Daniel Velaner; [2019-08-01]
  Nyckelord :cardiac arrest; out-of-hospital cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; quality of life; health related quality of life;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är ett akut livshotande tillstånd med låg överlevnadsgrad. Patogenesen vid de flesta hjärtstopp är igentäppta kranskärl vilket resulterar i myokardischemi. När hjärtat inte längre förmår att pumpa blod till kroppens vävnader resulterar det i syrebrist. LÄS MER

 5. 5. Vietnamese nursing students' knowledge in Cardiopulmonary resuscitation (CPR) and perceptions of training in CPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Kihlberg; Nadine Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation;  cardiac arrest;  education; nursing students; Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; utbildning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Background Cardiopulmonary resuscitation (CPR) increases significantly the chance of survival in cases of a cardiac arrest. The ability to respond quickly and effectively to a cardiac arrest rests on nurses being competent, prepared and up-to-date. LÄS MER