Sökning: "career choices"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden career choices.

 1. 1. Valet är ditt, men...

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Ekmark; Ingelise Reed; [2019]
  Nyckelord :Bourdieu; föräldrar; gymnasieval; inflytande; kapital;

  Sammanfattning : In today´s society, students are expected to have the understanding necessary to make informed career decisions that align both their interest and education with a rapidly evolving job market. Parents are an important figure in the child´s decision-making process. LÄS MER

 2. 2. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 4. 4. Growing Your Own Branch While Pruning the Family Tree : An Exploratory Study of Individual Career Management in the Context of Family Business

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jen Lundgren; Kajsa Hultén; [2019]
  Nyckelord :individual career management; family business; career choices; career planning; career goals; career development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Strävandets pris

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jonatan Boström; Hamza Tauqir; [2019]
  Nyckelord :socialization; identity; elite identity; higher education; college;

  Sammanfattning : Studies of socializing impacts among students at prestigious colleges (referred to as "elite colleges") have been rare. Central to socializing impact among students is the formation of identity. This study investigates socialization of students during (elite) college through the lens of the formation of social (elite) identity among students. LÄS MER