Sökning: "career opportunities"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden career opportunities.

 1. 1. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 2. 2. Managerial representation: Are Women Better Off in the Public or the Private Sector? : A quantitative study of gender inequality in managerial authority in the Swedish welfare state service industries

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Claésson; [2019]
  Nyckelord :Managerial authority; gender gap; Sweden; public sector; private sector;

  Sammanfattning : In recent decades, Sweden has seen a rapid increase in the share of health care, education and social care that is delivered by privately-owned companies. Such privatisation of welfare state services has by some of its advocators been viewed as a means to enhance gender equality in labour market outcomes; one of them being access to managerial positions. LÄS MER

 3. 3. Female Entrepreneurial Motivation in Urban and Rural Kenya - A qualitative study examining the differences in female entrepreneurial motivation in urban and rural areas in Kenya

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nelson; Viktoria Serreau; [2019]
  Nyckelord :female entrepreneurship; entrepreneurial motivation; Kenyan entrepreneurship; female entrepreneurial intention; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Female entrepreneurship has for a long time been proven to be a driving factor of economic development, especially in developing countries such as Kenya. Moreover, economic development can be further enhanced by reducing urban and rural disparities in entrepreneurial opportunities in order to liberate the full potential productivity in all areas. LÄS MER

 4. 4. Should I stay, or should I go? : En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrea Kauppi; [2019]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; nursing students; organizations; Norrbotten; employer branding; attraktivitet; sjuksköterskestudenter; arbetsgivare; Norrbotten;

  Sammanfattning : Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This means that it is important for employees to work with their brand to succeed. LÄS MER

 5. 5. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER