Sökning: "cargobike"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet cargobike.

  1. 1. SISTA MILEN LEVERANSER : Effektivisering av logistiklösningar med hjälp av eldrivna lastcyklar och paketskåp

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Minela Latovic; Angelika Pikus; Parvaneh Pourahmadi; Hager Ramadan; [2021]
    Nyckelord :The Last Mile; E-cargobike; Parcel Lockers; Delivery Process; Delivery Service; Logistics Solutions; Customers ; Sista milen leverans; El-lastcykel; Paketskåp; Leveransprocess; Leveransservice; Logistiklösning; Kund;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett problem med sista mil leveranser är att kunderna sätter höga krav på snabba och bekväma leveranser vilket har bidragit till en ökning av sista mil leveranser under de senaste åren. Införandet av energisnåla och utsläppsfria fordon som el- lastcyklar kan leda till att minska negativa externaliteter i trafiken. LÄS MER