Sökning: "carina Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden carina Henriksson.

 1. 1. Utvalda "Mästerverk" då och nu : En studie av två konstutställningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Mästerverk; konstutställning; Mitt bästa konstverk; Highlights;

  Sammanfattning : The chosen exihibitions in this study are Highlights. Famous and forgotten Art Treasures from Nationalmuseum from 2014 and the earlier one from 1941 My best artwork which is chosen artworks from private collectors in Stockholm. It is a compare of the two exhibitions about artists and their artworks. LÄS MER

 2. 2. Självporträtt - en donation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Självporträtt; donation; konstsamling; Hjalmar Gabrielson;

  Sammanfattning : Content: The study are about a donation from Hjalmar Gabrielson´s self-portrait-collection to Gothenburgs Museum of Art. The work of art are from 1920-1940 period and foremost from Sweden. It is the history of self-portrait which are discussed and therafter a few short biographic about three artists who belong to the collection. LÄS MER

 3. 3. Tamara de Lempicka : Expressivt och dekorativt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Art deco; formalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av informationssystemen i en socialförvaltning : Utveckling av ett uppföljningsinstrument

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Carina Stawåsen; Anna Henriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har vi utvecklat, testat och utvärderat ett uppföljnings-instrument som följer upp personalens användning av och uppfattning om informationssystemen i en socialförvaltning. Uppföljningsinstrumentet är utformat utifrån en redan etablerad modell (Information Systems Success Model). LÄS MER

 5. 5. Matematik i förskolan : En ny läroplan och dess förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Henriksson; Carina Dannfors; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Intervju; Läroplan; Matematik; Textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2011. Fokus i studien ligger på matematiken och hur den reviderade läroplanen påverkar pedagogernas arbetssätt. Författarna till rapporten har valt att göra textanalys och intervjuer. LÄS MER