Sökning: "caring science"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden caring science.

 1. 1. Utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom : Utifrån ett vårdarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dejana Bogavac; Iulia Ligia Rotarescu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomen har en stor påverkan på människors liv. Läkemedel som finns idag botar inte sjukdomen, utan bromsar och lindrar symtom. Vårdinsatser baseras därför till stor del på omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för postoperativt delirium efter hjärtkirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Andersson; Anna Hardin; [2019]
  Nyckelord :Heart surgery; intensive care unit; intensive care unit patients; postoperative delirium; risk factors; systematic literature review; Hjärtkirurgi; intensivvårdsavdelning; intensivvårdspatienter; postoperativt delirium; riskfaktorer; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå hjärtkirurgi kan rädda en patients liv men det kan även leda till en ökad risk att drabbas av en komplikation som postoperativt delirium. Delirium är inte ett sjukdomstillstånd utan ett tillstånd av mental förvirring som påverkar patientens uppmärksamhet, medvetenhet och kognitiva förmåga. LÄS MER

 3. 3. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 4. 4. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 5. 5. Caring for migrant women affected by sexual and gender-based violence: Experiences of healthcare providers in Europe and North America : A meta-synthesis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Thea Liljeroos; [2019]
  Nyckelord :Migration; Gender-based violence; Sexual violence; Healthcare provider perceptions;

  Sammanfattning : Introduction: Sexual and gender-based violence (SGBV) is a violation against human rights with severe implications for the health of women globally. Migrant women may be exposed to a heightened risk of SGBV as well as obstacles that impair their ability to respond to violence and access care. LÄS MER