Sökning: "carl jonas love almqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden carl jonas love almqvist.

 1. 1. Kärlekens skugg-gömma : om det queera begäret i Maria Gripes skuggromaner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Stina Torefeldt; [2018]
  Nyckelord :Gripe; The Shadow Series; Queer; Desire; Cross dressing; Almqvist; The Queen’s Tiara; The Queen’s Diadem; Tintomara; Carolin; Maria Gripe; skuggserien; Skuggan över stenbänken; queer; begär; könsöverskridande; Carl Jonas Love Almqvist; Tintomara; Drottningens juvelsmycke; Carolin;

  Sammanfattning : Maria Gripe’s shadow-series consists of four novels written in the 1980s and feature a character who present themselves as both as a girl and a boy. Carolin, also known as Carl has got a mysterious and captivating aura that leaves everybody fascinated and most people enamoured with him/her. LÄS MER

 2. 2. Vad går an för vem? : En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Aspberg; [2014]
  Nyckelord :retorik; Det går an; Carl Jonas Love Almqvist; Malla Silfverstolpe; Johan Vilhelm Snellman;

  Sammanfattning : En retorisk analys av Johan Vilhelm Snellmans och Malla Silfverstolpes följdskrifter till Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an.... LÄS MER

 3. 3. Symbolik i Det går an : Ett mellanting mellan realism och romantik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Richard Suvanen; [2012]
  Nyckelord :Carl Jonas Love Almqvist; Det går an; symbolik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Menniskan, icke naturisk eller djurisk i vanlig låg mening, utan såsom ofvan bildningens strider född till natur och enhet med sig sjelf i himmelsk mening" : Djur som aktörer och bildspråk i Carl Jonas Love Almqvists epik och lyrik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Ljungberg; [2011]
  Nyckelord :Almqvist; djur; metafor; bildspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I ljugen, I ljugen, jag är ej en kvinna! : En queerteoretisk analys av huvudkaraktären Tinto och maskeradmotivet i C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Jesper Ims Johansson; [2007]
  Nyckelord :Carl Jonas Love; C.J.L.; teater; maskerad; heteronormativitet; hen; genusneutral; pronomen; Horace Engdahl; Anna Cavallin; Johan Svedjedal; man; Almqvist; kvinna; androgyn; androgynitet; kön; heterosexuell matris; Drottningens juvelsmycke; Tinto; Tintomara; genus; queer; queerteori; Judith Butler;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to do an analysis of the characters and the theater/masquerade motif in C.J.L. Almqvist’s Drottningens juvelsmycke (The Queen’s Diadem), based on queer theory, by using Judith Butlers’s Gender Trouble. LÄS MER