Sökning: "carlen"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet carlen.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. Utomhus- och/eller inomhusmatematik. : En litteraturstudie om lärares samt elevers syn på demöjligheter och hinder som uppstår vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Kusljugic; Louise Carlén; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; utomhuspedagogik; lärare; elev.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka fördelar och nackdelar lärare och elever upplever vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Vi har uppmärksammat att lärare väldigt sällan använder sig av skolgården och andra områden utomhus i sin undervisning för elever i årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. Employer Branding : En organisations arbete med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och dess medarbetares stora betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Matilda Carlén; Emma Röös; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Employer value proposition; rekrytering; motivation; personalmotstånd;

  Sammanfattning : Employer branding är idag av stor vikt för organisationer i samband med arbetet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som ska öka möjligheten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Det handlar om att organisationer idag vill positionera sig som första valet för potentiella medarbetare och skapa associationer till sitt varumärke för att på så sätt öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Att läsa matematik - Språkliga aspekter inom matematisk literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Irina Carlén; Hanna Wetterbrandt; [2019]
  Nyckelord :mathematical literacy; early mathematical literacy development; language demands; linguistic demands; linguistic awareness; numeracy; print knowledge;

  Sammanfattning : Mathematical literacy is a well-known term within mathematical didactics. The following study’s aim was to define mathematical literacy and to investigate significant language aspects related to the development of mathematical literacy. A variety of scientific articles were selected for comparison and analysis. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan beställare och leverantör i ett internt utvecklingsprojekt : En kvalitativ undersökning om vilka faktorer som påverkar samarbetet där leverantören önskar arbeta enligt en agil projektmetodik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Cavalli; Linnea Carlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många verksamheter som arbetar med systemutveckling har idag anammat agila projektmetoder för sina utvecklingsprojekt. Den agila metoden bygger på att vara flexibel och inkrementell med en hög grad av involvering av projektets beställare under hela utvecklingsprocessen. LÄS MER