Sökning: "carlings affärside"

Hittade 1 uppsats innehållade orden carlings affärside.

  1. 1. Hur utformar vi en hållbar affärsplan?

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :SANDRA BJÖRKGREN; ANNA SILFVERSTEN NORDIN; [2010]
    Nyckelord :business plan; business concept; marketing plan; the competition; marketing mix; risk analysis;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa en affärsplan och utveckla vår affärsidé som från början var att sälja herrkläder i ett lägre prissegment till killar mellan 18-30 år på den svenska marknaden. Våra problemformuleringar är; Hur utformar vi en hållbar affärsplan? Hur skapar vi en affärsidé för vårt valda koncept? Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå för att nå potentiella konsumenter?Vi har studerat olika källor där exempel på affärsplaner och vad de innehåller tagits upp, vi har även genom personliga möten på Drivhuset i Borås fått hjälp av projektledaren Linn Johansson att utveckla vårt koncept och affärsplan. LÄS MER