Sökning: "caroline johansson lunds universitet"

Visar resultat 16 - 20 av 25 uppsatser innehållade orden caroline johansson lunds universitet.

 1. 16. Effekter av olika typer av träning hos personer med typ 2 diabetes - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Caroline Johansson; Mia Mauritsson; [2009]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; styrketräning; konditionsträning; kombinerad träning; aerob träning; glukoskontroll; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Storyn om Monki

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lillemor Johansson; Marie Anderstedt; Caroline Balling; [2009]
  Nyckelord :butiksdesign; trender; design; mode; värdeskapande; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att få en insikt i hur butiksdesign kan utgöra en betydelsefull aspekt som skapar värde för både kund och företag. Med utgångspunkt i vårt fallföretag Monki, ämnar vi att empiriskt studera deras butiksdesign samt hur butiksdesignen är kopplad till Monkis varumärke. LÄS MER

 3. 18. Sekuritisering av migration - Mexikansk invandring som ett amerikanskt säkerhetshot efter 11:e september-dåden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Johansson; [2009]
  Nyckelord :9 11 attacks; migration; securitisation; U.S.; Mexiko; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis is a case study, which sets out to argue that the U.S., through the discourse of security, has been able to use measures to control migration that would otherwise not have been legitimized. The new agenda of migration as a security threat makes it possible to frame a necessity of increased regulations around the boarder. LÄS MER

 4. 19. Illegala immigranter: en fallstudie av Italien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson; Caroline Johansson; [2009]
  Nyckelord :fallstudie; immigration; Italien; illegal; gap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av Italien och hur staten försöker hantera den illegala immigrationen. Landet styrs av en högerregering som tar till allt hårdare tag mot illegala immigranter. Men trots denna restriktiva politik ökar den illegala invandringen. LÄS MER

 5. 20. Marknadsföring av primärvård - en realitet till följd av vårdvalsinförandet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Nyquist; Emilie De Craene Johansson; Charlotta Samsson; [2008]
  Nyckelord :Marknadsföring; konkurrens; primärvård; vårdvalsimplementering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi vill med vår uppsats studera hur införandet av vårdval påverkar marknadsföringen inom primärvården för både landstingen och de enskilda vårdenheterna. Våra resultat pekar på att landstingen kan ses som informationsspridare, medan de enskilda vårdenheterna nu måste börja marknadsföra sig för att bli ett attraktivt alternativ på marknaden. LÄS MER