Sökning: "caroline johansson lunds universitet"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade orden caroline johansson lunds universitet.

 1. 6. Äggulans fettsyrekomposition hos talgoxe (Parus major) i relation till honans kondition, kullstorlek och plats i läggningssekvensen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Äggulans komposition av fettsyror påverkar fostrets utveckling och ungens chanser till överlevnad efter kläckning. Detta är en följd av lipidernas roll som anti-inflammatoriska ämnen, energiresurser och nödvändiga komponenter för utveckling av organ och nervsystem. LÄS MER

 2. 7. Fysioterapeuters arbete med levnadsvanor i primärvården i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Caroline Johansson; Elin Wennerberg; [2016]
  Nyckelord :Fysioterapi; hälsobeteende; hälsofrämjande arbete; preventiv hälsovård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke smittsamma sjukdomar har under lång tid varit ett växande problem i världen. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av icke smittsamma sjukdomar är rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. LÄS MER

 3. 8. ''Att vara legitim utan legitimation?''- en kvalitativ studie av kuratorers professionella position inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Johansson; Caroline Arvelin; [2015]
  Nyckelord :legitimacy; conflicts of interest; professional knowledge; jurisdiction; child- and adolescent psychology; counselor; professional power; medicalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how counselors working in child - and adolescent psychology assert their professional knowledge and expertise in their everyday w ork and in their teams. Previous research has described an increase of medicalization in child - and adolescent psychology and this has affected counselors’ position s within the organization. LÄS MER

 4. 9. Emotionell Marknadsföring - En studie om hur olika känslor i reklam genererar effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Sonnelind; Alexandra Johansson; Caroline Tinebo; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Giftermålsålder och andelen ogifta under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Caroline Johansson; Jimmy Niyongabo; [2013]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER