Sökning: "caroline sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden caroline sjöberg.

 1. 1. Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom de naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; kunskapsutveckling; mellanstadiet; naturvetenskapliga ämnen; språkutveckling; vardagligt språk; vetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka hur undervisande lärare kan arbeta språkutvecklande i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Genom sökningar i databaser och sökmotorer har vi funnit litteratur som sträcker sig från 1980-talet fram till idag. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att försätta en verksamhet i konkurs? : What is required to file for bankruptcy in a company?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Caroline Sjöberg; Sabina Shilekani; [2018]
  Nyckelord :Juridik; Konkurs; Obestånd; Företag; Bostadsrättsförening; Ekonomisk förening;

  Sammanfattning : Konkurser ökar allt mer i Sverige och de bakomliggande skälen granskas allt för lite. Kredit och obeståndsrätt är ett område som ständigt utvecklas, trots det så finns inga riktlinjer kring tillämpningen gällande särskilda skäl. LÄS MER

 3. 3. Studie av lungfunktion under respiratorbehandling

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Matilda Rosander; Lars Sjöberg; Caroline Stolt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett hierarkiskt perspektiv på Lean inom sjukvård

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Caroline Lindblad; Sverker Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ökande medellivslängd, dyrare behandlingar och ökat vårdbehov ställer stora krav på svensk sjukvård. För att effektivisera och möta dessa utmaningar har många sjukhus introducerat Lean-inspirerade förbättringsarbeten. LÄS MER

 5. 5. Geotermisk fjärrvärme i Gunsta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Krouthén; Andreas Lundgren; Per Mandfloen; Karl-Oskar Sandberg; Johanna Sjöberg-Högerås; Johan Thorell; Svante Wärnsberg Monie; [2014]
  Nyckelord :geotermi; geotermisk energi; fjärrvärme; Gunsta; förnybar; värmekälla; värmeproduktion;

  Sammanfattning : Gunsta is situated about 10 km east of Uppsala. Today there are plans to establish 1000 new households in Gunsta before year 2030. The required energy for heating houses and water would be distributed via a district heating system, which also includes 200 existing residences. The annual required energy, according to this study, would be 16. LÄS MER