Sökning: "case competitions"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden case competitions.

 1. 1. Markanvisningar som riskhanteringsverktyg : En studie om effektivare riskhantering under kommunal planläggning av nya utvecklingsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mika Bäckelie; [2018]
  Nyckelord :Markanvisningstävling; Riskhantering; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Urban development is a comprehensive practice, especially today considering the modern ambitions of city densification. Managing risks associated with spatial planning are vital for a sustainable and safe societal growth, yet often subject to challenging trade-offs between efficiency and safety. LÄS MER

 2. 2. Case Competitions as a Tool to Build Brands and Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Judith Armenteras; Iris Politiek; [2018]
  Nyckelord :Corporate Case Competitions; strategic brand management; case competitions; brand reputation; internal branding; employer branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: We aim to broaden the view and the understanding of what a case competition is and how it can be used beyond its use as an educational method of teaching and learning. More specifically, the purpose is to explore the phenomenon of case competitions as a branding tool from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 3. 3. Daylight optimization in an office building through atrium improvements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Thiago Ferreira; [2018]
  Nyckelord :atria; daylight; optimization; office; atrium; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Daylighting has become a fundamental measure not only to decrease the electrical energy demand in buildings, but also to provide good indoor comfort for the occupants. Atria have been implemented in buildings since old times as a space to foster interaction and provide indoor comfort through ventilation and daylight. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 5. 5. På egen risk? - Om ansvaret för personskador vid löpar- och hinderbanetävlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Damage in sport is a quite unexplored area of law. It is primarily the situations when an athlete sues another athlete for damage or when a spectator or third party sues an athlete or organizer of sports events for damage that’s been treated in case law and legal research. LÄS MER