Sökning: "case projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden case projektledning.

 1. 1. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer och fallgropar vid utveckling av energisystem i nya stadsdelar : En fallstudie på Ebbepark i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Lovisa Martinsson; Sofia Schill; [2021]
  Nyckelord :Energy system; city planning; sociotechnical; evaluation; energisystem; stadsplanering; socioteknik; utvärdering;

  Sammanfattning : Två tredjedelar av världens växthusgasutsläpp kommer från energianvändning varpå de klimatutmaningar som världen står inför till stor del är en energirelaterad utmaning. Sverige har som mål att uppnå 50% effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring mellan projektledare och upphandlare vid offentlig upphandling av byggentreprenader

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Alfred Pethrosson; [2021]
  Nyckelord :Public Procurement; Construction Contract; Knowledge Transfer; SECI; Organization; Offentlig upphandling; Byggentreprenader; Kunskapsöverföring; SECI;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling av byggentreprenader är en komplex process som involverar både generell kompetens inom upphandling relaterad till upphandlingsförfaranden enligt Lagen om offentlig upphandling och kompetens inom projektledning för att välja entreprenadform, ersättningsform, samverkansform och för att utforma tilldelningskriterier. En utveckling av upphandlingen förutsätter att projektledare, och upphandlare, samarbetar och är involverade i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Uncertainty management – How to handle project uncertainty : A case study at Rimaster Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Douglas Hellström; [2021]
  Nyckelord :Uncertainty management; Agile methodology; Waterfall methodology; uncertainty; risk; opportunity; hybrid project management; Osäkerhetshantering; Agile; Vattenfallsmetodik; osäkerhet; risk; möjlighet; hybrid projektledning;

  Sammanfattning : We know that it is difficult to forecast the future, and the same applies to project management. There are a lot of occurrences that are both predictable and not possible throughout the course of a project. The management of uncertainty is a management method that helps to forecast and adjust to future occurrences. LÄS MER

 5. 5. Projektledning vid en hybrid av projektmetoder : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cecilia W Jägerbrink; [2021]
  Nyckelord :Hybridprojekt; Traditionell och Agil projektmetod; Utmaningar med hybridprojekt;

  Sammanfattning : En transformation från en projektmetod till en annan kan ge utmaningar då man över en tid behöver ta hänsyn till mer än en projektmetod. För andra projekt kan denna utmaning vara mer permanent, eftersom hårdvara respektive mjukvara har olika ledtider och därför behöver hanteras olika under projektets gång för att få optimal framdrift och slutvärde för kunden. LÄS MER