Sökning: "case rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden case rekrytering.

 1. 1. Ett kvalitativt rekryteringsförfarande av universitets- och högskolestudenter för examensarbeten hos en organisation. : En fallstudie med syfte att utveckla rekryteringsförfarandet av universitets- och högskolestudenter vid Stora Enso.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matilda Dreijer; [2021]
  Nyckelord :Quality; PDSA-cycle; quality management; recruitment; change management.; Kvalitet; PDSA-cykeln; offensiv kvalitetsutveckling; rekrytering; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning :  Many organizations are welcoming university students with their degree project or master thesis, but what does a qualitative recruitment procedure really look like when it comes to degree project and master thesis? How can an organization stand out from the crowd and attract dedicated students? What information does university students request in order to apply to a suitable project and how are employees motivated to set aside working hours for a student? In this case study, these questions are answered with the help of a combination of quality management, Lean management, change management, recruitment methods andSelf-determination theory. Through data collection from employees at Stora Enso, university and college students as well as document studies of other organizations' approaches, a qualitative recruitment process has been compiled with associated suggestions for improvement. LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 3. 3. Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Persson; Simon Ernedal; [2021]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; workplace; case study; konflikt; konflikthantering; arbetsplats; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. LÄS MER

 4. 4. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 5. 5. The Ethnic Barrier : An exploratory study of the perception of ethnic diversity within investment banks in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michael Mekonnen; Gara Tahir; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Ethnic Diversity; Investment banking; Sweden; Foreign background; Mångfald; Etnisk mångfald; Investment banker; Sverige; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : This paper aims to give an insight into how employees, with foreign backgrounds, at investment banks in Sweden perceive the industry with respect to ethnic diversity. Furthermore, it intends to investigate how employees within investment banks believe ethnic diversity can be improved with a focus on the recruitment process. LÄS MER