Sökning: "case rekrytering"

Visar resultat 11 - 15 av 72 uppsatser innehållade orden case rekrytering.

 1. 11. Bias vid rekrytering : En kvalitativ studie av små redovisningsbyråer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Gustafsson; Sara Lundmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Small accounting firms do not have the possibility to spend large amounts of time and money on a recruitment service. Instead, they recruit inhouse and use informal recruitment methods. LÄS MER

 2. 12. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employee value proposition; farmers; farming; human resources; marketing; word-of-mouth;

  Sammanfattning : There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. LÄS MER

 3. 13. Samverkan mellan innovation och fastighetsförvaltning : En fallstudie av Akademiska Hus innovationsprocess och förvaltningsprocess

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Blixt; Linnéa Hämquist; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Property Management; Processes; Implementation; Values; Innovation; Fastighetsförvaltning; Processer; Implementering; Värden;

  Sammanfattning : Innovation som process blir allt mer förekommande i debatten på fastighetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Fastighetsbolag och andra aktörer investerar allt mer i digitaliserings- och innovationsprocesser. LÄS MER

 4. 14. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER

 5. 15. En andra chans eller bortvald vid lika kompetens? : En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till att anställa lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Hansen; [2020]
  Nyckelord :employment; prejudice; stigma; ex-offenders; criminal record; anställning; fördomar; stigma; ex-kriminella; belastningsregister;

  Sammanfattning : This study has been based on a qualitative approach where the focus has, primarily, been on increasing the understanding of the phenomenon of recruitment of individuals who are included and registered in criminal records. The purpose of the study was to investigate the opinions and perceptions of individuals with criminal backgrounds among persons working in recruitment. LÄS MER