Sökning: "case rekrytering"

Visar resultat 6 - 10 av 72 uppsatser innehållade orden case rekrytering.

 1. 6. Vi välkomnar alla sökanden - : En kvalitativ fallstudie om rekrytering av personer med fysiska funktionsnedsättningar till högkvalificerade tjänster

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Irma Öhlund; Olivia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a case study that deals with how Umeå kommun works with recruitment and accessibility. The purpose was to understand how recruitment processes for highly qualified services can create inclusion or exclusion of people with physical impairments and how accessibility work can affect this. LÄS MER

 2. 7. Digitaliseringens inverkan på förväntningarna som ställs på den juniora redovisningskonsulten : En fallstudie om vilka kompetenser som företaget efterfrågar och hur det avspeglar sig i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Josefin Larsson; Lucas Petersson; [2021]
  Nyckelord :Kompetens; redovisningskonsult; digitalisering; automatisering; roll; rekrytering;

  Sammanfattning : The accounting industry is undergoing major changes due to the rapid technological development. This is leading to a shift towards digitalized and automated accounting. When traditional accounting is replaced by digital solutions, a large part of the junior accounting consultant's tasks risk disappearing. LÄS MER

 3. 8. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 4. 9. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Adrian von Braun; Lukas Tufvesson; [2020]
  Nyckelord :slaktkviga; kviga; produktionskostnad; kostnadseffektivitet; arbetsåtgång; utfodring; inhysning;

  Sammanfattning : Nötköttsproduktionens klimatpåverkan och de etiska aspekter som omgärdar den är idag mycket ifrågasatt och omdebatterad. Samtidigt är branschen mycket pressad i form av fluktuerande slakt- och kalvpriser, dyra uppfödningskostnader och insatsmedel. LÄS MER

 5. 10. Digitaliseringen av den traditionella rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om digitala arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Bergman; Sara Hansson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; Traditional recruitment process; Digital tests; Pre-employment tests; Digital work psychological tests; Objectivity; Dishonesty; Diversity; Rekrytering; Traditionella rekryteringsprocessen; Digitala tester; Digitala arbetspsykologiska tester; Objektivitet; Oärlighet; Mångfald;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den traditionella rekryteringsprocessen har i takt med digitaliseringens utveckling både utmanats och kompletterats. En önskan från organisationer att skapa en mer kompetensbaserad matchning till en specifik position har bidragit till implementeringen av digitala arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringsprocessen. LÄS MER