Sökning: "case study on communication"

Visar resultat 26 - 30 av 2991 uppsatser innehållade orden case study on communication.

 1. 26. Vad Innebär Det Att Skriva I Skolan? : Diktera – en digital möjlighet i en lärmiljö för alla

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Toresson; [2021]
  Nyckelord :dictation; school; speech recognition; text recognition; diktering; röstigenkänning; tal-till- text;

  Sammanfattning : This is a study of quantitative and qualitative methods that aims to gain increased knowledge about primary school students and what it means to write. The study examines if dictation provides a digital opportunity in a learning environment for everyone. The study is a case study. LÄS MER

 2. 27. Communicating for Sustainable Consumption: Lessons from consumer-focused sustainability marketing in the food-product sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Rowan Katherine Drury; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; environment; communication; marketing; behavioural change; sustainability communications; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a growing demand from policy makers for businesses to help close the consumer intention-action gap for sustainable product choice and strengthen the green economy. Moreover, there is increased interest from consumers in brands that are transparent about their environmental impact. LÄS MER

 3. 28. Remote Work - Redefining the workplace through the lense of change management : A case study on the demands that arise when working remotely in the perspective of employees and managers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :VICTOR FREDSTRAND; YACOUB HANNA; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Smart workplace; Communication technologies; Digital tools; Change management; Demands; Distansarbete; Smart arbetsplats; Kommunikationsteknik; Digitala verktyg; Förändringsledning; Krav;

  Sammanfattning : There is a digital transformation that is currently occurring in today’s workplace to create a more agile, productive and smart workplace (Ulukan, 2020). The occurrence of the Covid-19 pandemic has accelerated this transformation as employees were forced to shift to working remotely (Schwarz et al., 2020). LÄS MER

 4. 29. Organisatoriska aspekters koppling till teknisk skuld : En fallstudie om hur balansen av organisatoriska aspekter kan understödja kontrasterande perspektiv och påverka teknisk skuld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Gabriel Jönsson; Tobias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Technical debt; commercially controlled unit; technically controlled unit; communication; culture; consensus; power; ambidexterity; exploit; explore; productification; opportunity loss; Teknisk skuld; kommersiellt styrd enhet; tekniskt styrd enhet; kommunikation; kultur; samsyn; makt; ambidexteritet; exploit; explore; produktifiering; opportunity loss;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit en tilltagande komplexitet i organisationer, vilket föranlett skapandet av begreppet teknisk skuld. Likväl som organisationer försätter sig i ekonomiska skulder försätter sig organisationer i tekniska skulder. LÄS MER

 5. 30. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER