Sökning: "case study on porter five forces model"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden case study on porter five forces model.

 1. 1. Managing future uncertainties through scenario analysis: : A case study on European financial markets from the perspective of a stock exchange

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Börjesson; Patrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Scenario analysis; European financial markets; Business environment; Scenarioanalys; europeiska finansiella marknader; Affärsmiljö.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how scenario analysis can be used to strategically prepare for the future during uncertain times. The purpose is also to identify uncertainties and trends that could shape the future European financial markets and to develop projections of alternative futures on which a stock exchange could base their strategic decisions. LÄS MER

 2. 2. A strategic stakeholder mapping for the modular data center industry in Scandinavia: A case study of Swedish Modules AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lorenzo Ciuffi; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Innovations of bike sharing industry in China : A case study of Mobike’s station-less bike sharing system

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Feifei Wu; Ying Xue; [2017]
  Nyckelord :bike sharing; innovation; urban mobility; system thinking; porter’s five forces; Mobike; China;

  Sammanfattning : Through over forty-five years of development, bike sharing is not a fangle in Europe. But it becomes a popular topic in China in recent two years. The Chinese startups exert IoT technologies and GPS modular in shared bikes and launched the world’s first station-less bike sharing system. LÄS MER

 4. 4. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 5. 5. Rethinking Competitive Strategy in Mature Industries: An externally-focused in-depth study into how companies in mature industries can rethink their competitive strategies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Auður Sigvaldadóttir; Alexandra Taylor; [2016]
  Nyckelord :Mature industry; strategic renewal; change; Porter; competitive strategy; reactive; proactive; industry life cycle; Business and Economics;

  Sammanfattning : Today’s rapidly changing environment amplifies the need for companies no matter the industry, to stay on top of their game and not lose market share to competing firms. This is particularly true of companies in mature industries, and therefore, is a worthy area of study and the focus of this thesis. LÄS MER