Sökning: "case study"

Visar resultat 1 - 5 av 28458 uppsatser innehållade orden case study.

 1. 1. WHAT LINKS LACK OF MERITOCRACY TO CORRUPTION? A study of the public administration in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lirigzon Karaqica; [2021-06-14]
  Nyckelord :Meritocracy; Corruption; Public Procurement; Causal Mechanisms;

  Sammanfattning : The organization of the public administration has been a subject of debate since the time of former US. President Woodrow Wilson (1887). The focus has been on whether the civil servants should be politically appointed or recruited based on their merits. LÄS MER

 2. 2. Circular- and Performance Economy in the Telecommunications sector - A study investigating Reuse, Recycling & Leasing of mobile phones

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Ingvarson; Brynzér Evelina; [2021-06-11]
  Nyckelord :Telecommunication; Circular Economy; Performance Economy; Supply Chain; Reverse logistics; Leasing; Reuse; Recycling; Customer preference; Environmental Sustainability and Environmental Cost;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Anchoring and CO2 – the possibilities and barriers in reducing emissions - A case study on the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Kristiansson; Ludvig Wall; [2021-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. How can we measure and evaluate transportation performance? - A case study at ICA South-West

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Appelgren; [2021-06-11]
  Nyckelord :Transportation assessment; Transportation performance measurements; Metric areas; ICA South-West;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. “Vem är du och vem är jag och vad skall vi göra tillsammans?” En kvalitativ studie om familjebehandlarens syn på samverkan med socialsekreterare kring gemensamma ärenden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irma Linlycke Hillum; Anjali Odedra; [2021-06-08]
  Nyckelord :samverkan; samsyn; roller; familjebehandlare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Samverkan, samsyn, roller, familjebehandlare, socialsekreterare.... LÄS MER