Sökning: "casein"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet casein.

 1. 1. Metodutveckling för bestämning av vattenhalt i presspan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evelina Ahlén Norberg; [2020]
  Nyckelord :Karl Fischer; Vattenhaltsbestämning; Presspan; Ugnsextraktion; Kvantitativ analys;

  Sammanfattning : Vid produktion av nya transformatorer adsorberas fukten från luften i den fasta isolationen (presspan) vilket påverkar isolationskapaciteten. Därför genomgår transformatorn en torkningsprocess innan den fylls med olja. Vatteninnehållet i den fasta isolationen mäts kvantitativt genom Karl Fischer (KF)-titrering. LÄS MER

 2. 2. Plasmin and plasminogen variation in bovine raw milk : impact of season, breed and milking system

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jaafar Khaled; [2019]
  Nyckelord :Plasmin; season; breed; milking system; milk composition; plasminogen;

  Sammanfattning : Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which combines a complex system consisting of its zymogen called plasminogen (PG), inhibitors and activators, which activity is known to make considerable changes in the dairy products, which represent in irregulating of casein hydrolysis and poor clotting properties, that may slow the cheese ripening process and consequently increase the processing expense. The objective of this study was to investigate if on-farm factors (i. LÄS MER

 3. 3. Skiljer sig bromelainaktiviteten i färsk ananas jämfört med processade ananasprodukter?

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Maria Häggström; Jimmy Lodel; [2019]
  Nyckelord :Bromelain; enzym; antiinflammatoriskt; enzyme; anti-inflammatory; livsmedelsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : Enligt studier har ananasens enzym bromelain en positiv effekt på hälsan, exempelvis anticancereffekt samt en gynnsam verkan för matsmältningen. Bromelain har även visat sig vara inflammationsdämpande samt att det ökar proteinupptaget hos äldre. LÄS MER

 4. 4. Detection of mutational sites in the CSN1S1 gene and analysis of αs1-casein composition of the milk in Swedish goats (Capra hircus)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Agnes Björk; [2018]
  Nyckelord :Swedish goats; goat milk; caseins; αs1-casein; CSN1S1; deletion; exon 12;

  Sammanfattning : The total number of goats (Capra hircus) in Sweden is small compared to the Swedish population of cattle and the Norwegian population of goats. Cheese making from goat milk is one of the productions done in Sweden, even though Swedish goats have a low percentage of caseins in the milk (2.1 %) compared to Nubian goats. LÄS MER

 5. 5. Lipase activity in Swedish raw milk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Julia Hartmann; [2018]
  Nyckelord :food technology; livsmedelsteknologi; raw milk; lipase activity; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Bovine milk contains several enzymes which can affect the quality of milk. One of these enzymes are lipases which hydrolyse the triacylglycerides in milk. In this process off-flavours, odour and product defects are generated. LÄS MER