Sökning: "caseload"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet caseload.

 1. 1. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och begränsningar inom arbetet med ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om socialsekreterares handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Oscar Olsén; Stéphanie Plouda; [2019]
  Nyckelord :discretion; income support; street-level bureaucrat; social work; vignette study; handlingsutrymme; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrat; socialt arbete; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka hur olika socialsekreterare resonerade i sina bedömningar inom ekonomiskt bistånd samt hur socialsekreterarna uppfattade och tillämpade sitt handlingsutrymme. Fem socialsekreterare intervjuades i en kvalitativ intervjustudie där även två vinjettfall ingick. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lisa Gustafsson; Anna Lisa Östhaug; [2018]
  Nyckelord :support; fear of childbirth; women’s experiences; midwife.; stöd; förlossningsrädsla; kvinnors upplevelser; barnmorska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla kan vara påfrestande för kvinnor, förekommer i varierande allvarlighetsgrad och kan leda till negativ förlossningsupplevelse. Förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder vilket till viss del kan förklaras av olika mätmetoder. LÄS MER

 4. 4. Bridging the gaps? : Practitioner’s attitudes and understanding of the temporal,institutional and funding gaps between humanitarian anddevelopment assistance

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rakel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Development; Humanitarian; Temporal; Institutional; Funding; Gaps; Bridging; International aid; Nongovernmental organisations; Sectors; Donors; Sida; Silo;

  Sammanfattning : Due to an increased humanitarian caseload the UN has called for the international community to work differently from delivering aid to ending needs, partly by enhancing the engagement between humanitarian and development actors. The thesis aims to describe and analyse the dynamics between humanitarian and development aid and by so doing provide an empirical contribution to the larger discussion on how to streamline international assistance by addressing the temporal, institutional and funding gaps between the two types of assistance. LÄS MER

 5. 5. Migrationsverkets gräsrotsbyråkrater : En kvantitativ studie om handläggarnas arbetssituation med ett rekordstort antal asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Björn Antonsson; Johan Larsson; [2016]
  Nyckelord :Rule of law; street-level bureaucracy; Migration board; Migrant crisis; Rättssäkerhet; gräsrotsbyråkrati; Migrationsverket; flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Media have reported frequently about tough working conditions at the Swedish migration board for several years. The aim of this study was to investigate how the current migrant crisis has affected the migration board staff’s ability to practice their daily work. LÄS MER