Sökning: "cash flow"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden cash flow.

 1. 1. Excess Cash holdings and Acquisitions: A study on Nordic firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Sandström; Lingjun Zhang; [2020-07-08]
  Nyckelord :Cash holdings; Excess cash; Mergers and acquisitions; Corporate governance; Agency conflicts; Free cash flow theories; Information asymmetries; Cash holding motives;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Carolina Hertzberg; [2020]
  Nyckelord :power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Sammanfattning : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. LÄS MER

 3. 3. Discounting Transition Risk : The Development of a Climate Risk Model for Equity Portfolios

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anne Kristin Kästner; [2020]
  Nyckelord :Climate risk; scenario analysis; transition; portfolio analysis; sustainable development; investment management;

  Sammanfattning : To mitigate climate change, the transition to a low-carbon economy is imperative. Even though this transition poses unprecedented economic and social risks, academic research regarding the impacts of such risks on the financial sector is limited. LÄS MER

 4. 4. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Modelling of Cash Flows in Private Equity

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Ungsgård; [2020]
  Nyckelord :Private Equity; Stochastic Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo; Private Equity; Stokastisk Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo;

  Sammanfattning : An investment in a private equity is any investment made in a financial asset that is not publicly traded. As such these assets are very difficult to value and also give rise to great difficulty when it comes to quantifying risk. LÄS MER