Sökning: "cashew nut"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden cashew nut.

 1. 1. Adderade råmaterial för produktion av biokol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johan Qviström; [2019]
  Nyckelord :Biokol; biomassa; pyrolys;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokolgenom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudierför alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. LÄS MER

 2. 2. Organisational Learning in Business Model Innovation in the Bottom of Pyramid market : An empirical fieldwork about the market introduction of clean cookstoves in Mozambique

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Premer; Brenda Nansubuga; [2018]
  Nyckelord :Organisational Learning; Organizational Learning; Knowledge; Knowledge Transfer; Experimental Learning; Experiental Learning; SECI; Tacit; Explicit; External Learning; Internal Learning; Learning from the environment; Business Model; Business Model Innovation; Bottom of Pyramid; Bottom of Pyramid market; BoP; cleantech; clean technology; clean cookstoves; clean cooking; gasification; cashew; cashew nut; cashew nut shells; market introduction; Mozambique; Africa; Sub-Saharan Africa; development; sustainability; climate change; renewable energies; ethnographic studies; fieldwork;

  Sammanfattning : There is a need for cleaner technology initiatives into the Bottom of the Pyramid (BoP) market to combat the effects of climate change. The difficulty of these initiatives lies in their business model innovation process, as those organisations struggle in finding adequate strategies to establish their business in the BoP market. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Potential for Directing Electrification Towards Productive Use in Rural Mozambique

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Niklas Jakobsson; Carl Karheiding; [2012]
  Nyckelord :Rural electrification; East Africa; Productive use;

  Sammanfattning : It is generally accepted that electricity brings a number of social benefits such as better healthcare, better education, increased security due to street lightning and lower household expenditure due to a cheaper light source. Electricity is also expected to bring economic benefits in the form of income-generating opportunities, this happens less regularly and it cannot be expected that production springs from the ground once electricity arrives to a region; a larger understanding of the connection between electrification and its effect on production is therefore needed. LÄS MER

 4. 4. Chasing Markets : A Study of the Mozambican Cashew Industry

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Sophia Magnusson; Anna-Karin Luvö; [2009]
  Nyckelord :Cashew; Mozambique; Value chain;

  Sammanfattning : In the spring of 2009 we spent five weeks in Mozambique performing a field study. Four of the weeks were spent in Nampula province in the northern part of the country, where most of the Mozambican cashew is produced. In the 1970s Mozambique was world leading in cashew kernel export, however, today the industry is a shadow of its former self. LÄS MER