Sökning: "casing"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet casing.

 1. 1. Påldrivning: Jämförelse mellan luft- och vattendriven borrning : En utredning av jämförelser avseende slitage, logistik och driftkostnader

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Bengtsson; Pierre Bodin; [2022]
  Nyckelord :: percussion hammer; pilot; DTH; pile driving; wear; drill rig; casing; piston; check valve; water-handling; sedimentation; : sänkhammare; pilot; DTH; pålning; slitage; borrigg; foderrör; kolv; backventil; vattenhantering; sedimentering;

  Sammanfattning : Skanska Grundläggning in Region Special wishes to gain an increased understanding of the extent to which it differs in the wear of percussion hammers and pilot drill crowns, depending on which driving medium is used in down-the-hole drilling, as well as logistical and economic aspects depending on the chosen method. Down-the-hole drilling means that the hammer works down in the borehole and forms one of the components at the far end of the drill string together with a drill bit. LÄS MER

 2. 2. Development of a Flexitarian food product : The Flexi hot dog

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Valli Tirounavoucarassou; [2022]
  Nyckelord :flexitarian; diets; carbon footprint; sensory evaluation; consumer preferences; nutrient assessment;

  Sammanfattning : Many studies show that plant-based diets are good for both human health and the environment and recommend lowering meat intake considering mounting environmental and animal welfare issues. This facet prompted protein transitions around the world, which in turn aided in the emergence of various diets. LÄS MER

 3. 3. ECO-Tracks: Ökad Information med Globalt Positions System (GPS)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Öhresten; [2021]
  Nyckelord :GPS; Elektronik; Inbyggda system;

  Sammanfattning : In this project a prototype that uses GPS for information gathering is created, the prototype gathers positional information and logs this on an SD-card. The gathered information can later be used with the help of “Google maps” and their API to show where the GPS module has been during its usage, the prototype is battery driven and has a battery life that is slightly longer than one month. LÄS MER

 4. 4. Compound meniscus implant prototypes : Bench test performance of knitted casing to contain, fixate and mechanically stabilize cell seeded gels

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Ydrefors; [2021]
  Nyckelord :Knitting technology; meniscus replacement; hydrogel; Artelon®; bioprinting; biomechanical properties;

  Sammanfattning : Meniscal tears are the most common intra-articular injury of the knee joint. Due to the avascular zone with limited blood supply, treatment of the injury is a complex process. Today, research on the development of efficient treatments and meniscal replacements is of increasing interest. LÄS MER

 5. 5. Hölje till övervakningsplattform för gnagare i försöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anders Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Product development; animal trials; enclosure; water tight; Produktutveckling; Maskinteknik; Materialteknik; Försöksdjur; hälsoövervakning; hölje; vattentätt;

  Sammanfattning : Försöksdjursverksamhet är en viktig del inom läkemedelsutveckling och annan forskning, men svårigheterna i att övervaka djurens hälsa och aktivitet utan att stressa dem gör att en hel del studier får opålitliga resultat. Idag sker mycket av övervakningen antingen manuellt av personal som tittar till djuren, eller med automatiska metoder som innefattar något stressande moment. LÄS MER