Sökning: "casino online"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden casino online.

 1. 1. Är Unga Vuxna Sveriges Framtida Nätcasinospelare? : En multimodal analys av budskapen i tre stycken spelreklamfilmer och hur unga vuxna uppfattar och resonerar kring filmerna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :David Göthberg; vince Scheynius; [2021]
  Nyckelord :Encoding decoding; multimodal analysis; gambling commercials; young adults and gambling problems.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out how young adults perceive gambling companies' video commercials in Sweden. A fast rise of commercials from gambling companies have evolved in recent years. As of January 2021, 102 companies have been approved for a Swedish gambling license. LÄS MER

 2. 2. Gambling safety net : Predicting the risk of problem gambling using Bayesian networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Kristian Sikiric; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Bayesian networks; problem gambling;

  Sammanfattning : As online casino and betting increases in popularity across the globe, the importance of green gambling has become an important subject of discussion. The Swedish betting company, ATG, realises the benefits of this and would like to prevent their gamblers from falling into problem gambling. LÄS MER

 3. 3. Varningssignaler om spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
  Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

  Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. LÄS MER

 4. 4. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 5. 5. Varningstexter i spelreklam: En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Josefine Fellbom; Maja Förberg; [2019]
  Nyckelord :Warning; Online casino; Advertising for online casinos; Gambling;

  Sammanfattning : The rising amount of advertising for online casinos, as well as its often aggressive and provocative message, has contributed to a general debate among the Swedish public to curb advertising for the product category. One alternative to increase the extent to which the advertising is moderate involves the use of warnings in advertisements. LÄS MER