Sökning: "categorization"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade ordet categorization.

 1. 1. Historiebrukets mångfacetterade natur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :William Panic; Oliver Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :use of history; abuse of history; Historiebruk; historieanvändning; historiemissbruk; Friedrich Nietzsche; typologi; styrdokument; historia;

  Sammanfattning : This overview has examined the research situation regarding the historical concept: use of history and the factors that weigh heavily are the concept's definition, categorization and function. Since the use of history is part of de-facto governing documents on the subject of history in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Factor Analysis of Ordinal Variables: Polychoric and Pearson correlations in the exploratory approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Theodor Emanuelsson; [2021]
  Nyckelord :Exploratory factor analysis; Polychoric correlation; Pearson correlation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis considers the problem of applying exploratory factor analysis to data obtained though the Likert scale. It is often the case that this sort of data is treated as an interval level of measurement and used in analyses that require continuous variables, although given the categorization and nature of the scale, it should rather be treated as of ordinal level. LÄS MER

 3. 3. Are We Using the Practitioner Community’s Potential for Collective Reflection? A Phenomenography of Participatory Video Theories of Practice

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Laura Sophia Leypoldt; [2021]
  Nyckelord :participatory development; participatory video; practitioners; community of practice; phenomenography;

  Sammanfattning : This thesis systematically captures participatory video practitioners’ reflections on their role to examine variations in practitioners’ conceptions of participatory video practice by examining the internal coherence and collective learning interaction of the community of practitioners. This is a relevant area of research in the field of development studies because it stimulates reflection and helps the evaluation of prevailing participatory development approaches, allowing for collective practice improvement, maximizing potentials, and minimizing risks. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 och dess påverkan på den svenska skolan : En studie om hur distansundervisning påverkar lärare i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Benny Assmar; Martin Lindau; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital competence; distance education; physical education distanslearning; corona; Covid 19; Digitala verktyg i skolan; digitalisering i skolan; distansundervisning idrott och hälsa; digitala verktyg till idrott och hälsa; distansundervisning idrottslärare; digitalisering; digital kompetens; pedagogiskkunskap i distans. Läroplansteori; ramfaktorteori; Covid-19; Corona;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Det övergripande syftet är att ta reda på hur distansundervisningen har påverkat lärare i ämnet idrott och hälsa under rådande pandemin (Covid-19) på grundskolan (årskurs 4–9) och gymnasiet.    Hur upplever lärare i ämnet idrott och hälsa att de påverkas av distansundervisning? Vilka för och nackdelar finns det med distansundervisning, enligt lärare i idrott och hälsa?  Metod  Studien är en kvantitativ undersökning som genomfördes på lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. /ˈfluːɪd/ Design : Towards an inclusive fashion retail

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Thomas Balestan; [2020]
  Nyckelord :fluid; gender; queer; fashion; retail; inclusive;

  Sammanfattning : /ˈfluːɪd/ is a project that explores the retail part of the fashion world. By creating an inclusive shopping experience, this project aims to escape the binary world of clothing stores. Working with second-hand pieces, the goal is not to create new garments, but to give everyone access to the full spectrum of clothes. LÄS MER