Sökning: "catenary system"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden catenary system.

 1. 1. Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Micael Appelholm; Gustaf Larsson; [2021]
  Nyckelord :Kontaktledning; kontaktledningssystem; höghastighetsjärnväg; catenary; catenary system; highspeed railway; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. LÄS MER

 2. 2. Review of ElectricRoad Systems : Both a conventional and innovative technology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sam Schaap; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A more sustainable society can be accomplished by electrifying the road transportation sector, which the year 2016 emitted 11,9 \% of the global greenhouse emissions. To accelerate this transformation, dynamic charging via electric road systems (ERS) can be implemented, allowing electric vehicles (EV) to become cheaper and achieve lower energy consumption thanks to smaller batteries. LÄS MER

 3. 3. Towards Condition-Based Maintenance of Catenary wires using computer vision : Deep Learning applications on eMaintenance & Industrial AI for railway industry

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Laila Moussallik; [2021]
  Nyckelord :eMaintenance; computer vision; Condition-Based Maintenance; Industrial AI; railway catenary system; automatic visual detection; health monitoring; Deep learning; Machine learning; Convolutional Neural Network; object detection.;

  Sammanfattning : Railways are a main element of a sustainable transport policy in several countries as they are considered a safe, efficient and green mode of transportation. Owing to these advantages, there is a cumulative request for the railway industry to increase the performance, the capacity and the availability in addition to safely transport goods and people at higher speeds. LÄS MER

 4. 4. System Stability of the Overhead Power Supply System used in the Electric Road System

  Master-uppsats,

  Författare :Md Asif Ferdoush; [2019]
  Nyckelord :Electric Road System; eHighway; eMachine; Power Electronics; Overhead Catenary Line; Pantograph; Harmonics; Resonance;

  Sammanfattning : This thesis presents the stability analysis of an Electric Road System (ERS), which is often abbreviated as eHighway, used for the electrification of the hybrid vehicle. The overall system modelling of the ERS, starting from the sub-station to the critical part of the Scania hybrid truck is performed in the MATLAB Simulink environment. LÄS MER

 5. 5. Attraktiv stad med spårväg - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Olle Karlsson; [2018]
  Nyckelord :spårväg; stadsplanering; attraktiv stad; attraktiv stadsmiljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Internationally there has been a growing interest of tramways the past decades. Swedish cities have taken notice of the positive characteristics that tramway have on cities and many of them has also begun investigations for future projects including tramway. LÄS MER