Sökning: "catharina carlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden catharina carlqvist.

 1. 1. Lean inom sjukvården : en studie av motivet bakom införandet av lean samt dess effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Skogmalm; Catharina Carlqvist; [2011]
  Nyckelord :Lean; Lean Healthcare; Kaizen; organizational change; New Public Management NPM ; motivation; Lean; Lean Healthcare; Kaizen; organisationsförändring; New Public Management NPM ; motivation;

  Sammanfattning : Vården i Sverige har sedan länge kännetecknas av långa vårdköer och bristande resurser. Allt fler sjukhus och vårdcentraler däribland Brahehälsan, Hälsocentralen Akka, Akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar samt Diagnostiskt centrum på Länssjukhuset i Kalmar väljer att möta dessa problem med hjälp av ”Lean Healthcare”. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar svenska tjänstemän? : en studie av inställningen till motivationshöjande incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Catharina Carlqvist; Pia Nilsson; Andreas Petersson; [2010]
  Nyckelord :motivation; bonus;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den allt hårdare konkurrensen har företagen blivit mer beroende av att ha motiverade medarbetare. Ett sätt att skapa motivation är genom bonus, men även ickemonetära incitament kan leda till att medarbetarna blir mer motiverade. LÄS MER