Sökning: "cattle farmers"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden cattle farmers.

 1. 1. Transboundary caprine diseases in Zambia : A study on seroepidemiology and associated risk factors for peste des petits ruminants, foot and mouth disease and contagious caprine pleuropneumonia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :peste de petits ruminants; contagious caprine pleuropneumonia; foot and mouth disease; caprine;

  Sammanfattning : Peste des petits ruminants (PPR), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), and foot and mouth disease (FMD) are highly contagious that can rapidly spread throughout a country. Due to the many health effects, and potentially high mortality, they have an extensive impact on the production system. LÄS MER

 2. 2. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lukas Danielsson; [2020]
  Nyckelord :spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Sammanfattning : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. LÄS MER

 3. 3. Bevattning i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2020]
  Nyckelord :grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. LÄS MER

 4. 4. Looking back to move forward, how would I embed greater participation throughout mydonor-funded multimedia impact series?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Conor Ashleigh; [2020]
  Nyckelord :participatory communication; ComDev; Participation; donor driven stories; filmmaking; cattle farmers; Indonesia; donor driven communications; multimedia stories; filmmaking steps;

  Sammanfattning : This degree project involves a self-reflective analysis of an Australian Centre forInternational Agricultural Research (ACIAR) funded multimedia series. I produced thework in 2017, about the impact achieved in an agricultural research for developmentproject, working with cattle farmers in Indonesia. LÄS MER

 5. 5. Tick-borne encephalitis : a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk and milk products from goat, sheep and cattle in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexander Hanberger; [2020]
  Nyckelord :TBEV; Tick borne encephalitis; milk; pasteurization;

  Sammanfattning : Tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most important vector-borne human infections affecting the central nervous system and is caused by tick-borne encephalitis virus (TBEV) which is transmitted to humans primarily by ticks, mainly Ixodes spp. The ticks are expanding their distribution in Sweden and the number of reported cases of human TBE in Sweden has been increasing considerably since the end of the 20th century. LÄS MER