Sökning: "cause of poverty"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden cause of poverty.

 1. 1. Svenskt pensionssystem i dynamisk utveckling - en longitudinell studie om den allmänna pensionens anpassning till dynamisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alicia Nygren; [2020-11-23]
  Nyckelord :Pension system; general pension; Sweden; increased population; aging population; performance; macroeconomics;

  Sammanfattning : Sweden was one of the first countries in the world, year 1913, that established a pension system with intention to prevent poverty after a life in labour force participation. After a few pension reforms by integration to societal changes there is an actual challenge to provide the pension system of both financial stability and sustainability. LÄS MER

 2. 2. L’aide au développement en Éthiopie : Une comparaison de l’aide au développement apportée à l’Ethiopie par deux pays européens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Politique de développement de l’UE; European Union’s policy for developmental aid; aide au développement française; aide au développement de la Suède; développement durable en Ethiopie;

  Sammanfattning : Ethiopia being one of the countries in the world currently in the most need of help, has the support and financial aid of several countries, many who are part of the European Union. The objective of this essay is to examine the differences in development aid from two of these countries, France and Sweden, to Ethiopia. LÄS MER

 3. 3. Transboundary caprine diseases in Zambia : A study on seroepidemiology and associated risk factors for peste des petits ruminants, foot and mouth disease and contagious caprine pleuropneumonia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :peste de petits ruminants; contagious caprine pleuropneumonia; foot and mouth disease; caprine;

  Sammanfattning : Peste des petits ruminants (PPR), contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), and foot and mouth disease (FMD) are highly contagious that can rapidly spread throughout a country. Due to the many health effects, and potentially high mortality, they have an extensive impact on the production system. LÄS MER

 4. 4. Marinduques sårbarhet för klimatförändringar och gruvbrytning : En litteraturstudie om påfrestningarna på den filippinska ön Marinduque

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Louise Radon; Matilda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :metal contamination; climate change; Marinduque; metallkontaminering; klimatförändringar; Marinduque;

  Sammanfattning : Små öar har kännetecken som gör dem särskilt sårbara för påfrestningar orsakade av klimatförändringar, och Marinduque är inget undantag. Marinduques miljö är fortfarande kontaminerad efter 27 års metallbrytning samt en av Filippinernas största gruvincidenter som ännu inte återställts. LÄS MER

 5. 5. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2019]
  Nyckelord :Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Sammanfattning : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. LÄS MER