Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade orden causes and measures.

  1. 1. ELITE SURVIVAL FIRST, THEN MERITOCRATIZATION Implications of Elite Survival on the Meritocratization of Bureaucracies: A Panel Data Study from 1820 to 2010

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ramin Shirali; [2019-02-12]
    Nyckelord :Bureaucracy; Public administration; Meritocracy; Impartiality; Tertiary education; Political elite; Political regime; Democracy; Autocracy;

    Sammanfattning : Previous research has shown that meritocratic recruitment increases bureaucratic governance and decreases corruption (Evans and Rauch, 1999, 2000). However, less emphasis has been made on why meritocratic practices take root. This paper aims to explore this scientific gap by testing two main hypotheses. LÄS MER

  2. 2. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Helena Sunning; [2019]
    Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

    Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

  3. 3. Kaffepaus : Analys av stopporsaker på paketeringslina hos Arvid Nordquist HAB

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Mimmi Isacson; Caroline Jonviken; [2019]
    Nyckelord :Downtime; short stoppages; micro stops; production; Driftstopp; produktionsstopp; mikrostopp; produktion;

    Sammanfattning : Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS Production, har det uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland är hög. LÄS MER

  4. 4. Is blue mussel farming a potential mitigation tool to combat eutrophication in the Baltic Sea? A synthesis based on stakeholder interviews

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Emilija Zilinskaite; [2019]
    Nyckelord :Sustainable Development; Baltic Sea; Baltic Sea Region; eutrophication; blue mussel farming; circular economy;

    Sammanfattning : The Baltic Sea is the most polluted sea in the world. Its hydrological conditions and ongoing eutrophication are a high threat for marine biodiversity and ecosystems. Additionally, eutrophication has negative effects on the wellbeing of countries and their societies in the Baltic Sea Region (BSR). LÄS MER

  5. 5. Climate change and human trafficking: an investigation into how climate change and natural disasters increase the risk of human trafficking and how it can be intercepted in the future

    Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

    Författare :Anna Stephens; [2019]
    Nyckelord :human trafficking; natural disasters; climate change; human displacement; environmental justice; capabilities; Social Sciences;

    Sammanfattning : Human trafficking is an exploitative crime occurring worldwide. According to the International Organization on Migration (IOM), research on human trafficking’s underlying causes is lacking; particularly the role of climate change and natural disasters. LÄS MER