Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 11 - 15 av 406 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 11. What matters in the end? : En experimentell faktoriell uppföljningsstudie som undersöker effekten av olika behandlingskomponenters betydelse för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för vuxna med depressiva besvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Karin Nachtweij; Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :IKBT; depression; långstidsuppföljning; internetförmedlad KBT; kunskap; Robin; ångest; psykoedukation; prediktor; behandlingskomponenter; mixed faktoriell design;

  Sammanfattning : Depression is one of the most common psychiatric health problems worldwide which causes great suffering among the affected individuals and causes heavy national economic losses. Few studies have examined the treatment effects of various treatment components in Internet cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as the long term effects for depression. LÄS MER

 2. 12. Understanding Certification Marks : A qualitative study on the influence of semiotics on consumers information processing of grocery certification marks

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marlene Schollweck; Alena Heidelberger; [2019]
  Nyckelord :information processing; certification marks; semiotics; color; symbol; icon; index understanding;

  Sammanfattning : Background: In the food market, certification marks are considered to give guidance and orientation. This specific market is constantly growing in its product range, which causes a choice overload for the consumer. At the same time, anincreasing differentiation of customer’s needs and demands exists. LÄS MER

 3. 13. Klimatfrågan ur barns perspektiv : En litteraturstudie om elevers uppfattningar om klimatförändringen, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder för att minska dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Johansson; Oliver Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Greenhouse effect; School; Conceptions; Students;

  Sammanfattning : The climate issue has become more relevant in the last decade with international alarm reports being exposed in various media. Today's social discussions are characterized by this complex subject, and our way of life affects the climate both for us and for future generations. LÄS MER

 4. 14. Hur påverkas nedskräpningsbeteende? Positiva och negativa budskap mot fimpnedskräpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Lindau; [2019]
  Nyckelord :nedskräpning; nedskräpningsbeteende; cigarettfimp; fimp; antinedskräpningsbudskap; prompt; uppmanande budskap; evaluative tone; skräpgrad; randomiserad experimentell metod; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Various research and initiatives are being done to decrease the amount of litter in our environment. The most common type of litter found in our parks, cities and on our beaches is plastic, where cigarette butts are one of the most common subcategories. LÄS MER

 5. 15. Motivation att utföra skyddsåtgärder : Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fabian Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; översvämning; riskhantering; protection motivation theory;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. LÄS MER