Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 6 - 10 av 406 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 6. Självskattad hälsa och kroppsbildsuppfattning : - En kvantitativ studie av gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Solita Palén; [2019]
  Nyckelord :Self-estimated health; body image; salutogenesis; health promotion; adolescents; Självskattad hälsa; kroppsbildsuppfattning; salutogenes; hälsofrämjande; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning inom ämnet kroppsbildsuppfattning har till största del utgått från ett patogent perspektiv. Fokus har utgjorts av att eliminera orsaker till en negativ kroppsbild, istället för att försöka förstå hur faktorer som bidrar till en positiv kroppsbild kan främjas, vilket vidare också leder till hälsofrämjande beteenden. LÄS MER

 2. 7. Plagiering på högskolan. : Orsaker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Karlsson Atencio; [2019]
  Nyckelord :Plagiering; informationskompetens; etik; högskola; bibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the causes of plagiarism in higher education and to discuss possible preventive measures against plagiarism. The study is basedon documents containing students´ explanations when being accused of plagiarism before the disciplinary board, as well as on interviews with staff in two colleges/universities in Sweden. LÄS MER

 3. 8. Root cause analysis using Bayesian networks for a video streaming service

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Max Riesel; [2019]
  Nyckelord :Bayesian networks; Root cause analysis; applied mathematics; Bayesianska nätverk; Grundorsaksanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In this thesis, an approach for localizing culprits of degradation of quality measures in an IPTV streaming service using Bayesian net-work is presented. This task is referred to as Root Cause Analysis(RCA). LÄS MER

 4. 9. Gatuvåldet i nordöstra Göteborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tova Thorén; Isabel Tolsheden; [2019]
  Nyckelord :brottsprevention; brottsutveckling; gatuvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; våld i offentlig miljö; våldsbrottsutveckling; kriminologi; crime prevention; crime development; development of violent crimes; especially vulnerable areas; gang crime; public crime; criminology;

  Sammanfattning : Våldsbrottsutvecklingen har varit en central fråga i den offentliga debatten de senaste åren och LPO Storgöteborg Nordost har skildrats som ett av Sveriges mest brottsutsatta områden. Polisen i nordöstra Göteborg har på senare år intensifierat det proaktiva arbetet med bland annat utökad hot spot-patrullering och implementering av kameraövervakning. LÄS MER

 5. 10. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mika Berglund; [2019]
  Nyckelord :EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. LÄS MER