Sökning: "causes"

Visar resultat 1 - 5 av 6789 uppsatser innehållade ordet causes.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Creative Power and Its Ability to Initiate Social Change : A Look at Jenny Wrangborg’s Use of Poetry to Transform

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Rhonda Roopchand; [2022]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Working-class Poetry; Social Change; C4D;

  Sammanfattning : The power of the pen used to spark images of the depicted dynamics between the powerful and the powerless is demonstrated in Swedish poet and activist Jenny Wrangborg’s collection of working-class poems. Wrangborg’s poems, which describe the daunting situations faced by marginalized members of the working-class sector causes the reader to question whether or not enough change is taking place, and at what paste is change truly happening in modern society. LÄS MER

 3. 3. Role Conceptions in Sweden’s Foreign Policy: A Textual Analysis of the China-strategy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Role Theory; Foreign Policy Analysis; Sweden’s Foreign Policy; Sweden-China; Qualitative Content Analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Research on Sweden’s foreign policy often highlights its exceptionalism regarding activism and value promotion. Yet, I detect a less idealistic side in its foreign policy towards China, characterized by a protection of national interests. In addition, contemporary trends of liberalization suggest an entirely different dimension as well. LÄS MER

 4. 4. Design of high performance buildings : Vulnerability of buildings to climate change from an energy perspective

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Robin Gobert; [2022]
  Nyckelord :Climate Change; High Performance Buildings; Dynamic Thermal Simulations; Thermal Regulation; Environmental Regulation; Cooling Needs; Heating Needs; Representative Data; Big Data; Clustering;

  Sammanfattning : The challenge of climate change is twofold: to mitigate (prevent) the causes of climate change and to prepare (adapt) to the inevitable effects and consequences. Building and construction are key sectors for decarbonisation (mitigation). LÄS MER

 5. 5. Patientupplevelser av kronisk bäckenbottensmärta - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlie Gleasure; Yiqiao Zhao; [2022]
  Nyckelord :Chronic Prostatitis Chronic Pelvic Pain; Experience; Men; Qualitative Study; Women; Kronisk Prostatit Kronisk Bäckenbottensmärta; Kvalitativ Studie; Kvinnor; Män; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning om kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (CP/CPPS) visar brist på behandlingsalternativ som adekvat lindrar symtomen. Män och kvinnor med diagnosen CP/CPPS upplever vanligtvis ett långvarigt symtomförlopp som uppkommer både fysiskt och mentalt. LÄS MER