Sökning: "cavalier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet cavalier.

 1. 1. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Nyckelord :pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Sammanfattning : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. LÄS MER

 2. 2. SCENE STIR: How we begin to see the biosphere in David Mitchell’s Cloud Atlas

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Vincent Cavalier; [2015]
  Nyckelord :Cloud Atlas; nonhumans; Anthropocene; Timothy Morton; Bruno Latour; object oriented ontology;

  Sammanfattning : This essay marks the degrading biosphere in David Mitchell’s Cloud Atlas and argues that its narrative disclosure is meaningfully explored using the idea of a growing ecological awareness. The book depicts agentive nonhumans that are unseen or under-attended by the novel’s humans. LÄS MER

 3. 3. Njursjukdomar hos shetland sheepdog och cavalier king charles spaniel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lynn Hellström; [2015]
  Nyckelord :hund; cavalier king charles spaniel; ; shetland sheepdog; ; njure; njursjukdom;

  Sammanfattning : Njurarna är två viktiga multifunktionella organ och alla sjukdomar som ger njurpåverkan kan resultera i nedsatt njurfunktion. Hur stort bortfall av njurfunktionen som åsamkats har betydelse för individens välmående och överlevnad, varför det är viktigt att tidigt upptäcka och behandla sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Histologisk karakterisering av myokardvävnad från hundar med myxomatös mitralisklaffdegeneration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristina Törnvall Larsdotter; [2014]
  Nyckelord :myxomatös mitralisklaffdegeneration MMVD ; ; histologi; kärlförändringar; vänster kammare;

  Sammanfattning : Myxomatös mitralisklaffdegeneration (MMVD) är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Sjukdomen debuterar vanligtvis hos medelålders till äldre hundar och det är främst små- mellanstora raser som drabbas. Cavalier King Charles spaniel kan ha utvecklat MMVD redan vid två-tre års ålder. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad trombocyträkning hos katt med tillsats av iloprost till EDTA-blod

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kerstin Bäcklund; [2013]
  Nyckelord :Trombocyter; Pseudotrombocytopeni; Trombocyträkning; Katt; Plateletkrit; iloprost; prostaglandin E1; Advia 2120; QBC Vet;

  Sammanfattning : BAKGRUND Kattens trombocyter har egenskaper som gör att dagens automatiska och manuella hematologianalyser ofta ger falskt låg trombocyträkning (pseudotrombocytopeni). Trombocyträkningen (PLT) riskerar att bli missvisande låg på grund av att trombocyterna hos katter kan vara mycket större än trombocyterna hos övriga arter, samt för att katters trombocyter in vitro ofta är så lättaktiverade att aggregat bildas. LÄS MER