Sökning: "cbdc"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet cbdc.

 1. 1. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 2. 2. Individers acceptans till digitala valutor som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Malin Bengtsson; Marin Smoljan; Rufat Ragimov; [2021]
  Nyckelord :digitala valutor; digitala betalningsmetoder; blockkedja; kryptovalutor; TAM.;

  Sammanfattning : Idag är det ett faktum att samhället påverkas av tekniska innovationer, där förändringar på betalningsmarknaden inte är ett undantag. Individer har gått från att betala med kontanter till att allt mer använda sig av tekniska och elektroniska lösningar som betalningsmetod. LÄS MER

 3. 3. E-valutor, framtidens nya betalmedel? : En empirisk och komparativ analys av Bitcoins påverkan av intresset för införandet av en nationell e-krona i Sverige samt effekterna på samhället av en sådan valuta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Stark; Sandra Medenica; [2021]
  Nyckelord :E-valuta; Bitcoin; nationalekonomi; CBDC; Central Bank Digital Currency; digital valuta; digitala valutor;

  Sammanfattning : Författare: Sandra Medenica & Frida Stark Handledare: Joakim Persson Bakgrund: Kontantanvändningen i Sverige idag har minskat i takt med den digitala utvecklingen vilket har skapat plats för nya betalningsmöjligheter, exempelvis kryptovalutor och e-valutor. Samtidigt håller Riksbanken på att utreda möjligheten för en e-krona som skulle medföra att Riksbanken kan reglera penningpolitiken på ett mer effektivt sätt samt bibehålla sin monopolställning som ensam utgivare av pengar på betalningsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. E-kronan som inlåningsmedel : Efterfrågan på en digital centralbanksvaluta ur ett SMF-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Mollberg; Victoria Lindbäck; [2020]
  Nyckelord :E-krona; CBDC; inlåning; risk management; prospektteorin; bekvämlighet; SMF;

  Sammanfattning : Till följd av avtagande kontanthantering i samhället och introduktionen av blockkedjeteknik, har Riksbanken sedan 2017 utrett möjligheten att introducera en digital centralbanksvaluta (Ekronan) som ett komplement på betalningsmarknaden. Till skillnad från inlåning i affärsbank, skulle valutan vara fri från kredit- och likviditetsrisk vilket kan agera som riskreducerande verktyg. LÄS MER

 5. 5. Central Bank Digital Currencies: Towards a Chinese Approach : Design Choices of Digital Currency Electronic Payment

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ye Shi; Shucheng Zhou; [2020]
  Nyckelord :Central Bank Digital Currency CBDC ; Digital Currency Electronic Payment DCEP ; Distributed Ledger Technology DLT ; Mechanism Design Choice; Demand;

  Sammanfattning : Inspired by the digital revolution to the financial industry, the discussion around central bank digital currency also attract attention from academics and central banks. The People’s Bank of China (PBOC) is also researching on China’s CBDC: digital currency electronic payment (DCEP) and announced that DCEP would be issued as soon as possible. LÄS MER