Sökning: "cda master"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden cda master.

 1. 1. Securitizing the Environment? A discourse analysis of key United Nations documents on climate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Georgios Koukos; [2019]
  Nyckelord :Securitization; Climate Change; Environmental Security; Copenhagen School; Critical Discourse Analysis; United Nations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Over the course of the last few years climate change has been increasingly framed in terms of security, frequently featuring in discussions and publications of various security actors and institutions. This development generated a vigorous debate within academia as to whether a securitization of climate change in global politics has occurred. LÄS MER

 2. 2. Den mangfaldiga och mangkulturella medvetenheten En studie om gymnasieskolans forutsattningar och historieundervisningens mojligheter att utveckla elevers demokratiska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Hernández Guerrero; [2019]
  Nyckelord :Democracy; multicultural education; critical multiculturalism; multicultural awareness; history-teaching; didactics; integration; history consciousness; education policies;

  Sammanfattning : The subject of this examination paper is the study of the teaching of history in today’s society that is characterized by multiculturalism and diversity. It starts with an interest in understanding how multiculturalism and diversity are treated in the secondary schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gustaf Rossi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). LÄS MER

 4. 4. P3 - Vänsterliberal smörja? : En kvalitativ studie om partiskhet i partiledarintervjuerna i Morgonpasset i P3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Wede; Clara Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; power; radio; political communication; unbiased; party leader; CDA; critical discourse analysis; party leader interview; Morgonpasset i P3; makt; radio; politisk kommunikation; opartiskhet; partiledare; CDA; kritisk diskursanalys; partiledarintervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det går att identifiera partiskhet i frågorna programledarna ställer till partiledarna i Morgonpasset i P3:s inslag partiledarintervjuer, som sändes 2018. Problemet som leder fram till syftet är att public services anses vara vänsterorienterade i deras sändningar trots krav på opartiskhet i sina riktlinjer. LÄS MER

 5. 5. "Likt Homer Simpson kväver Bart" : En kvalitativ studie om maktutövning och maskulinitet i Morgonpasset i P3

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Engstrand; Axel Palm; [2019]
  Nyckelord :Morgonpasset i P3; gender; power; master suppression techniques; radio.; Morgonpasset i P3; genus; makt; härskartekniker; radio.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att identifiera och undersöka olika beteenden i samtalen mellan män och kvinnor i Morgonpasset i P3 för att avgöra hur de manliga och kvinnliga programledarna samt gästerna talar till varandra utifrån ett maskulinitets- och maktperspektiv. Främst undersöks beteenden bestående av maktutövanden, i form av härskartekniker, samt maskulinitet. LÄS MER