Sökning: "cecilia hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden cecilia hallberg.

 1. 1. Att skapa en familj - surrogatarrangemang i mediebelysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Cecilia Hallberg Hektor; [2019]
  Nyckelord :Surrogacy arrangements; Family formations; Motherhood; Children s rights; Normality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements is becoming an increasingly more common way to create a family. Due to this, the method is getting a greater focus in the media where people is questioning the procedures ethics. LÄS MER

 2. 2. Förändringen av förväntningsgapet mellan revisor och klient

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Hallberg; Mathilda Holm; Cecilia Prior; [2015]
  Nyckelord :Förväntningsgap; förväntningar; revisor; klient; revision; förändring; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how the expectation gap between auditors and clients has changed as several new regulations linked to audit have been implemented. We want this thesis to examine some of the newly implemented regulatory changes in audit, and whether these might have had an impact on the change of the expectation gap. LÄS MER

 3. 3. Hur pusslar man ihop ett liv som gått i tusen bitar? : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett barn som drabbats av cancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Cecilia Bäck; Anna-Maria Lindholm Hallberg; [2012]
  Nyckelord :children; cancer; cancer treatment; parents; experience; barn; cancer; cancerbehandling; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar cirka 250-300 barn varje år. Föräldrar har fått en alltmer betydelsefull roll i omvårdnaden av sitt barn på sjukhus. Enligt tidigare forskning har föräldrars upplevelser av vården varit beroende av sjuksköterskors bemötande, deras intresse för barnet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Let´s dance i grundskolan! : – en kvalitativ studie om hur dans kan ta plats i grundskolan!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Cecilia Hallberg; [2012]
  Nyckelord :dansundervisning; dans i skolan; estetiska lärprocesser; kultur; estetik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur dans kan ta plats i estetiska lärprocesser igrundskolan. Vidare är syftet att undersöka hur danspedagoger/danslärare talar om dans som potential i ett sammanhang av elevers utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Läroböckernas stöd för arbetet med genrer i svenska för tidigare åldrar.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Liv Hallberg; Cecilia Andersson; Cecilia Yngve; [2008]
  Nyckelord :Genre; läs- och skrivutveckling; styrdokument; lär;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att granska ett urval av läroböcker inom svenska för tidigare åldrar(år1-6) vad gäller elevers och lärares möjlighet att arbeta med skrivutveckling inom olikagenrer. För att uppnå vårt syfte har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 1. LÄS MER