Sökning: "cecilia jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden cecilia jonsson.

 1. 1. Genus och styrning - En studie som undersöker hur genus tar sig uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lans Norrby; Hedda Danielsson Jonsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Management control systems; genus; feminina värderingar; maskulina värderingar; ekonomistyrning; sociala konstruktioner; företagskultur; organisationsstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus tar sig i uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerade företag. Sammantaget undersöks områdena värderingar, mål, ledarskap och hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter i palliativ hemsjukvård : – en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Moverare; Marika Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenheter; hemsjukvård; litteraturstudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Struktur för lagring av testobjekt

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Cecilia Jonsson; Emelie Fallgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tre Dimensioner av Benchmarking : En Studie inom SMEs i Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cecilia Karman; Jenny Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Benchmarking SMEs Process Structure Idea; Benchmarking SMEs Process Struktur Idé;

  Sammanfattning : Titel: Tre Dimensioner av Benchmarking – En Studie inom SMEs i Gävleborg.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Jenny Jonsson, Cecilia KarmanHandledare: Tomas Källquist, Stig SörlingDatum: 2015 – juniSyfte: Tidigare forskning menar att SMEs inte använder sig av benchmarking. LÄS MER