Sökning: "celebritization"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet celebritization.

  1. 1. ”Time to let the world know. My next destination is…” : en kvalitativ fallstudie av spelarövergångar inom professionell europeisk klubblagsfotboll som digitalt medieevent

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Johannes Nilsson; Dag Svensson; [2016]
    Nyckelord :medieevent; medialisering; kommodifiering; celebritization; fotboll; sociala medier; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den europeiska proffsfotbollens spelarövergångar kan förstås som digitala medieevent samt hur samhälleliga metaprocesser tar sig uttryck i medieeventet. Studien är en fallstudie som grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys med empiriskt material som utgörs av olika former av medieinnehåll som rör sig kring medieringen av Zlatan Ibrahimovic och Paul Pogbas övergångar till Manchester United sommaren år 2016. LÄS MER